Dato: 30. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Mnchen, 30. Juli 1855

Kjre velsignede Fru Collin!

Ja, nu maa De da vre i Wildbad! hvor glad er jeg at De valgte dette Sted og ikke Toeplitz, thi der er Cholera, ogsaa i Magdeburg, som De fli forbi, griber den om sig! - Det har piint mig at vi ere reiste saa godt som med hverandre uden at mdes. Sndag den 22 Juli kom jeg fra Dresden til Leipzig hvor jeg traf Lose, han sagde mig at den collinske Familie overnattede i Wittenberg og gik derpaa over Leipzig, jeg lb fra Hotel til Hotel, men De var der ikke, jeg antog ogasaa at De var gaaet den kortere Vei til Wildbad, over Halle, Weimar Frankfurth & og saa reiste jeg til Hof og Nrnberg, her var Kongen og Dronningen, saasnart de hrte min Ankomst blev jeg tilsagt til Taffels oppe paa den gamle Borg, jeg blev saa hjerteligt modtaget, som var jeg en Ven, de vare magelst elskvrdige; om Aftenen gav Generalliutenant von / Heilbronner et stort Bal for Majestterne, jeg blev indbudt, saae Nrnbergs Ungdom, mdtes med den bermte Orientalist Hammer-Purgstall og havde det ganske godt, paa Reisen til Mnchen blev jeg kjendt af nogle engelske Familier og ordentlig gjort af, men jeg var ikke rask; Hele Tiden, siden jeg hrte om Cholera er min Mave slet, og det er en Qval paa Jernbane! - Den 26de om Aftenen var jeg her i Mnchen, et Brev fra Deres Svigerfader sagde mig at De gik over Nrnberg og Mnchen, nste Morgen lod jeg "Fremdenliste" komme og strax saae jeg i samme: Collin Ritter-Gutes Besitzer aus Dnemark, jeg fli til Hotellet for at finde den riddergodslige Familie og saa er de "gestern abgereist", jeg var nr ved at grde! - Men vi sees snart, jeg reiser til Wildbad for at vre to Dage i Deres Selskab, jeg lnges efter Dem, efter Edward efter Jonas og Louise, hils dem, tryk deres Hnder, siig hvor lykkelig jeg havde vre[t] om jeg kunne have vret Frer i Nrnberg eller Mnchen, den By De kun har givet een Dag og altsaa slet ikke seet, den er den rigeste og interessanteste af Tysk/land. - Det glder mig for Jonas og Louise at de kom til Lindau, saae schweitzer-tyroler-Bjerge, jeg kan tnke mig deres Jubel. Lose sagde mig, at De selv var ret vel! Gid jeg maa finde det stadfste sig. - Deres Svigerfader lngtes meget efter Brev. I denne Morgen har jeg igjen faaet et Par Ord fra ham dateret den 25 Juli, han skriver: "Ingeborg kom igaar, Gottliebs er paa Silkeborg, hvorhen Edgar tnker at gaae nste Mandag, ogsaa Theodor er der. I nste Uge begynder Einar sine Forretninger i Banken." -

[underskrift bortklippet]

Tekst fra: Solveig Brunholm