Dato: 23. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 304. Fra Henriette Wulff.

Classens Have 23/3 55.

Her, kjre Andersen, ere Dickens Breve tilbage, med en aldeles tro og ordret Oversttelse af dem, tak for den Glde det har vret for mig at sidde og stirre paa den kjre ulselige Haandskrift, der ere formelige Runer, dog troer jeg ikke at have mistydet et Bogstav. Jeg var just meer end dagligdags opfyldt af ham i denne Tid, ved at have gjennemlst nogle af hans ldre Sager, som jeg altid gjr, naar jeg synes at trnge til en Forfriskning, det er da et aandeligt Bad for mig, der aldrig forfejle den nskede Virkning hos mig, Gud velsigne ham!

De kan troe jeg lnges efter Deres Levnet, og glder mig hjerteligen til de lovede Ark, der snart skal begynde at flyve ud til mig; lad mig vide ved et Par Ord, hvad Dag jeg maae sende min Gangerpilt for at hente den frste Sending, thi det er jo meget for Dem at sende med Posten.

Vi har igjen strng Vinter herude, men det er nu en saa gammel Historie. at jeg

slet ikke vil tale om den, dog sender jeg Dem her en lille Forkynder af Foraaret, er det den Frste De seer? Gid jeg snart kunde sende Dem Violer, plukkede herude under de hje Lindetrer, paa Bredderne af Alma som jo flyder her forbi. Jeg haaber De er rask, glad og dygtig paa Farten til Middag og Aften; og at det ikke er bleven til nogen Forkjlelse hvad De flte, som De saa malerisk udtrykker Dem, den Dag det var som sloges der paa Ambolt i Deres Hoved; det er rigtignok Synd, at det Hoved skal lide, der giver os alle de herlige Tanker, som Dickens ikke vil miste en Eeneste af og Alle vi Andre med ham; - med Alle vi Andre mener jeg den lsende civiliserede Verden!

Farvel, kjre gode Ven, nok engang Tak for den Glde De har givet mig med D's Breve og med Deres Eget!

Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost