Dato: 27. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Bournonville, f. Håkansson
Sprog: dansk.

Kjære Fru Bournonville!

Juleaften sad jeg mutters ene hjemme i en mørk Krog, mit ene Øie var sygt, det har til i Dag holdt mig hjemme, saa at jeg har prøvet en meget kjedelig Juul; om jeg endnu imorgen endelig skulde faae Lov til at kome ud er uvist og jeg maa derfor helst bede Dem ikke at vente mig til Caffe imorgen, Torsdag, som Aftalen var, men lige saa venlig at see mig en af de følgende Dag. Hils hjerteligt og smukt alle Deres Kjære.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus