Dato: 1. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1 December 1854.

Kjre hjertensgode Sster,

saaledes maa jeg kalde Dem, Deres Brev igaar var et deiligt Digt, anderledes tr jeg ikke optage det, De satte mig, seet gjennem Deres inderlige kjrlige Tanke, i en Belysning, som jeg frst - med Guds Hjlp - skal faae, paa en anden Klode.

Tak for det milde skaansomme, jeg skulde sige, fordlende Lys De stiller sig i, det er at blive , det De troer jeg alt er! - men herom kan ikke tales. Her er Afskriften af Pengegrisen, der skal, hrte jeg igaar af Lose og Delbanco, vre kommet en ypperlig Tegning dertil fra vor Ven Pedersen, De veed Historien kommer i Folkecalenderen. Jeg afskrev det Hele iaftes, men har frst nu midt paa Dagen faaet Leilighed til at tilfie dette Par Ord, da jeg - De undrer Dem nok - har vret ude at vlge2864) - jeg havde Raben og Steen - hvem stemte jeg nu for? - Lev hjertelig vel! snart igjen et lille Brev.

Broderen.

[I Marginen: ] i hast! - Hils Deres Broder!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus