Dato: 11. september 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 276. Fra Henriette Wulff .

Classens Have2841) d 11 Sept 54.

Kjre Andersen!

Det var saa rart at see Dem i Gaar, det klder Dem saa umaadeligt hyggeligt at tale Engelsk2842) og De var i det Hele saa elskvrdig i Gaar, at jeg lnges ret efter snart at see Dem igjen, dog beder jeg Dem ikke om at komme herud, det er

en lang Vej, og De taaler det vist ikke, men jeg hrer jo dog fra Dem engang imellem. Da jeg ikke rigtig fik talt med Dem i Gaar, maae jeg sige Dem her Adskjelligt der ligger mig paa Hjerte. Frst fra Fredrike Bremer, at: naar De sender hende Deres Buste, da endelig kun

at gjre det med et Skib der gaaer directe

til Stokholm, da det ellers vil blive meget dyrt; og dertil beder hun om De vil sige mig, naar De tilpakker den Kasse, da jeg har Noget der tilhrer hende, et portrait, som hun nskede i samme Kasse. Dernst bad hun mig, meget at hilse den lille Fru Collin! Hun har vel troet jeg kjendte den Dame, men da jeg ikke engang veed hvem

hun meente, overdrager jeg Dem den Hilsen, da De jo kjender den hele Familie, og vil vide, hvem hun har meent. - Dernst vil jeg sige Dem, at jeg fandt Deres Phodographie2844) gandske godt; Aftrykket var godt, men der var noget bredt i Ansigtsformen som De ikke har; den Daguerreotype2845) jeg har af Dem, er langt bedre; Manden vilde ikke slge mig det uden Deres Tilladelse, nu er jo destovrre Springs borte,2846) og det uden at Nogen af os fik sagt dem Farvel, da de gik Kl 2 og vi troede nok Alle at det frst var Kl 3, saa da jeg med mine friske Blomster var paa Lange-Linie, dampede Slesvig forbi! - Det gjorde mig ondt ikke at sige dem Farvel, de gode venlige Mennesker; jeg skriver derfor snart til Paris og sender Mrs Spring en Copie af min ofte omtalte Daguerreotype af Dem - maae jeg ikke nok?

Dersom De nu ikke har Tid eller trffes i Aften af mit Bud, og vil svare, eller ellers vil skrive mig til, da lg blodt Brevet i en Postkasse med Udskrift: Classens Have- sterbro, saa trffer det sikkert vores Rverborg.

Gid De dog var rask, gode Andersen, lad os snart hre det, og - i godt humeur, som De selv sagde i Gaar Formiddags De ikke

var, skjndt det veed Gud, man ikke kunde mrke det paa Dem i Aftes!

Nu Farvel! Chr: hilser venligst og jeg er som altid Deres

systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost