Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. juni 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Venedig 5 Juni 1854

Kjre Ven!

frst her nede fra Adriaterhavets By faaer jeg lidt Stunder til at sende Brev og Hilsen til Dem. I Dresden var jeg flere Dage og tilbragte nsten en Uge ude paa Landet hos en elskvrdig, velhavende Familie, der har Venskab for mig. I Wien sgte jeg strax Deres Broder, han saae srdeles vel ud, var livlig og forniet, sit Ophold her syntes han om, og roste sine Kammerater; jeg besgte to Gange Hr Herold, der, ligesom ogsaa Broderen, var en venlig Mand, og da jeg, som Deres Moder havde paalagt mig, spurgte om hans Tilfredshed med den unge Kjbenhavner, sagde han at han maatte give ham det allerbedste Vidnesbyrd, Deres Moder bad han, paa det Bedste, at hilse. Hver dag saae jeg Deres Broder og havde den Fornielse at have ham hos mig i Hotellet den sidste Middag; han var saa elskvrdig at flge med ud om Aftenen til Banegaarden, hvor vi sagde hinanden Levvel! Srligt spurgte han efter Alle hjemme og var meget videbegrlig efter at erfare hvis Daguerreotyp det var jeg skulde have bragt ham. - Selv har jeg det ganske godt og mder, som sdvanlig, i Udlandet megen Opmrksomhed og Venlighed. Theaterintendanten i Dresden gav strax mig og Drewsen Plads i sin Loge hver Aften vi var der i Byen, ogsaa i Wien havde vi lignende Indbydelse og i Triest - maa jeg srdeles rose vor Konsul. - Bournonville, sagde ved sin Hjemkomst fra Wien, at han der slet ikke havde mdt mindste Opmrksomhed hos vort Gesandtskab, sligt er jeg nu aldrig vant til, men for frste Gang maa jeg ude sige det samme, som han, om Landsmandskabet, - Her i Venedig har jeg mdt en Deel danske, saaledes Professor Marstrand og Kone, Bertouch og Kone, Andreas Aagesen, Capitain Stampe & - Nu gaar Turen over Verona og Lago di Garda ind i Tyrol, om 10 Dage er jeg vel i Mnchen. Hils nu paa det venligste Deres Moder og Sstre, bring ogsaa Hr Mller min Hilsen og Tak for den Omhu han viser Korrecturen. Han er vel endnu i Bazarens frste Deel? Her er en strk Varme og idelig Scirocco, der angriber mig en Deel, saa at jeg lnges efter Tyrols Bjerge. Alt er vel sundt og godt hjemme i det gamle Kjbenhavn? Lev nu glad og vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Hr Boghandler T. Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm