Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 28. april 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28 April 1854

Hr C. B. Lorck, Boghandler i Leipzig.

Kjre Ven!

Til Hr. Pedersen, som jeg srdeles har bedet om at vre flink, og som nok ogsaa er det, har jeg sendt den sidste Rest af Manuskript, hvad som helst af dette, De endnu ikke har, da det ikke er trykt fr, f Ex Ib og lille Christine, Klods-Hans etc. har jeg paalagt ham, saasnart han har benyttet samme at sende Dem det til Oversttelse. I sidste Folkecalender af Lose og Delbanco, staaer af mig et Stykke betitlet "Silkeborg", det hrer vistnok til noget af det bedst skrevne af mig og da det er en Slags Bouquet af Sagn og Historier om Silkeborg, hvor ogsaa Historien "Ib og lille Christine" foregaaer, kunde det maaskee vre ganske [pas]sende at De optog den med i Deres illustrerede Udgave, der er to Billeder til, som Delbanco har, men de ere tegnede af Liebert og ikke af Pedersen, dog det er jo Landskaber; jeg tillader mig at gjre Dem opmrksom derpaa, men overtaler ikke; i den danske Historie-Udgave kommer "Silkeborg" ikke. Den 11te Mai reiser jeg - vil Gud - fra Kjbenhavn og er omtrent den 13ne i Leipzig, men mueligt kun nogle Timer, jeg bliver derimod lnger paa Tilbageveien; nu vilde jeg gjerne have et smukt indbundet Exemplar af "Historier", nemlig det Hefte der findes i den strre samlede Udgave; den er ikke at erholde her i Kjbenhavn ellers kunde jeg tage den her; maa jeg hos Deres Svigerfader, ved min Ankomst finde samme, thi jeg vilde gjerne forre den bort i Wien og har ikke paa den hurtige Fart Tid til at lade det selv arrangere. Hils venligt Deres Kone og lille Pige og lev frisk og glad, snart, som sagt, mdes vi.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus