Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. april 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 April 1854

Kjre velsignede Jonna!

det er bestemt Solskin i Din Stue naar denne lille Brevdue kommer, det er jo Paaskedag; Havens Blomster ere bragt ind til Dig, din Mand, Brnene, Viggo og Din Fader er om Dig, alle med glade lysende Ansigter, derfor er jeg ogsaa med, min Tanke er paa Solstraalen, derfor seer Du, der maa vre Solskin i Din Stue. - Alt er, Gud vre lovet godt og vel i Amaliegaden; det har srdeles forniet din Bedstefader at lse "Salomon de Caus", som jeg laante ham, han var meget opfyldt af den, det er et "christeligt Drama" og noget af det Bedste jeg har seet fra - Norge. Igaar havde jeg den glde at fre Din Moder, Tante Louise og Harald hen til Enslen, Du veed han har de prgtige, naturtro Panoramaer, disse tiltalte dem meget, men, hvad der forniede mig, var den Interesse Harald udtalte for de nye Bygning er han saae i Mnchen, da han jo nu gaaer af "Byggeveien" er det rart han har Interesse for den Slags. Einar skrantede forleden lidt, og udtalte sig for mig over den Gene han meente jeg fik af ham paa Reisen, men jeg "oppede ham" igjen, sagde at man just reiste for at blive rask paa Sjl og Legeme; jeg har ved at gaae med ham, ved at vkke hans Interesse, troer jeg, for flere Ting, faaet ham i Humeur og just i Dag / saae han straalende rask ud; han staar i de sidste Dage ganske fornuftigt tidligt op og gjr Vandring, er ogsaa, siger han tilsengs fr 11. Jeg glder mig srdeles til at faae ham med ud og haaber og troer at saa Meget vil vkkes hos ham. Den 9 eller 11 Mai skal Reisen begynde; igaar fik jeg Brev fra den meget fortrffelige Fru Serre i Dresden, der indbd mig med hvem jeg vilde tage med, at komme til hendes smukke Landeiendom i det sachsiske Schweitz, hun var jublende glad for mit Komme og skrev, (som jeg havde mldt hende), at Einar der kom med paa det allerhjerteligste skulde vre velkommen, derude blive vi i 3 a 4 Dage, han kan have godt af at "ndes til at tale Tydsk", ogsaa more sig ved at see en saadan stor Drift som her med Marmorbrud, Kalkovne, & - fra Dresden gaae vi over Prag til Wien, bliver der nogle Dage, tager saa gjennem Stayermark til Triest, stiler med Dampskib til Venedig hvor vi vil vre i Pintsen, tage da over Padua, Wizenza og Werona til Lago di Guarda, at han kan see een af de italiensk Ser, saae gaae vi gjennem Tyrol, hvor vi nok bliv liggende en Dag eller to i Inspruck og endelig til Mnchen; det vil blive en Reise paa henmod 6 Uger; bliver jeg saa i Mnchen da maa han ene reise lige hjem, men kaldes jeg ikke ud paa Landet der, da gaa vi sammen over Nurnberg og vi skilles frst i Leipzig, hvor fra han kun har en Dagreise til det danske Dampskib. Jeg troer han glder sig og jeg isr til hans Fornielse og det gode Udbytte for ham. Hils Din Mand, (venstre margin:) Fader, Brnene, og min egen Kjre srdeles skattede Vigo! H.C.Andersen

Kuvert: Til

Fru Baronesse Jonna Stampe

fdt Drevsen

paa Christinelund

ved

Prst.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus