Dato: 8. april 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 275. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 8 April 1854.

Til Frken Henriette Wulff

i Sorrent.

Min kjre ssterlige Veninde!

Deres Broder kom her til Danmark netop den frste April, og Dagen efter, min Fest, bragte han mig smukt Deres Hilsen og Lavaen fra Vesuv; det var en saare deilig Foraarsdag, alle Skibene flagede, paa Gaderne saaes mange engelske Seofficerer, hele Flaaden2825) laae i Kjgebugt, jeg har seet den oppe fra et Loft; Dampskibet2826) gik med mange Mennesker der ud, hvor anderledes denne anden April og 1801; velsignet om alle gamle Tider saaledes gled over i Fred og Venlighed. Jeg var imidlertid paa min Fdselsdag i et usdvanligt tungt Humeur, tnk 49 Aar og endnu og altsaa altid, kun med saa liden Livs Resultat, hvad har i Grunden min Virken vret, jeg har nu selv ganske andre Fordringer af mig. Mine Venner og Veninder tnkte smukt paa mig og jeg fik mange deilige Blomster, selv fra aldeles ubekjendte. Dagen efter bankede det i Morgenstunden paa min Dr og en meget smuk, neppe meer end 17 aarig Pige, godt kldt og noget forlegen, bragte mig et Brev, det var fra hende selv, og der stod at det var hendes hieste Lykke en eneste Gang at kunne tale med mig og takke mig for mine Skrifter; jeg blev ganske forlegen og keitet; det var en kort Samtale, hun gik og lidt efter kom en Dreng med en stor Levki, en Dame paa Gaden havde sagt at han skulde bringe den og sige for den anden April! - Drengen gik og nu kom min Vertinde og sagde,: see hurtigt ud af Vinduet da kan De see Damen som har sendt Drengen op med Blomsten, hun staaer i Forstuen og er ung og meget smuk! jeg saae ud og det var netop den unge enthusiastiske Pige som kort forud havde vret; hvem hun er kan jeg imidlertid ikke komme efter. See det var det Eventyr. Jeg tnker saa tidt paa Dem, der gaaer ved det smukke Middelhav, hvor Orangerne groe, men De er mig dog alfor ene der og jeg kunde nske Dem hellere her ved Sundet under vore Bge. Vinteren her har ellers vret saa usdvanlig mild; jeg har endnu ikke brndt op en Favn-Brnde. - Om fem Uger tnker jeg at vre paa Veien til Triest og Wenedig, jeg vil gjre en lille Fart paa 6 Uger til Nord-Italien og Tyrol,2827) Sommeren derimod tilbringer jeg her i Danmark.2828) Paa Theatret have vi faaet en smuk Ballet af Bournonville: et Folkesagn,2829) med en srdeles skjn dansk Musik af Gade og Hartmann, den sidstes Deel deri forekommer mig meest original. Iaftes saae jeg Hauchs nye Drama: Gjengjeldelsen,2830) der blev strk hysset og det er ogsaa det mindst heldige jeg endnu har seet af Hauch, det er aldeles en 20 a 30 [Aar] tilbage i Smagen, beslgtet med Korsridderne og Deodata.2831) Alle Heibergs frembaarne Nyheder ere, paa Balletten nr, ikke heldige. Gamle Fru Gyllenborg2832) har havdt den Ulykke at brkke Laarbenet, hun stod stille og sank af Alderdom om; neppe kommer hun mere til at gaae. - Udstillingen iaar frembyder ikke meget interessant. Nogle Arbeider af Simonsen - han er blevet Professor2833) - tiltale mig mere end hvad jeg tidligere har seet af ham. - Marstrand med Kone2834) ere i Venedig og blive der til Sommer, da gaae de til Como-Sen. - Worsaa seer De vel, han er paa Veien til Neapel, derfra gjr han vel en Udflugt til Tassos By,2835) det kan jo blive et gldeligt Mde. - Glsers nye Syngestykke: den forgyldte Svane2836) gjr ingen Lykke, lidt bedre, dog ikke stort, gaaer det med Rungs: Studenterne i Salamanka. Ved sidste Konsert blev for frste Gang givet Gades Elverskud,2837) det er srdeles smukt, det er Romanzerne om Hr Oluf rider saa vide og Han lagde sit Hoved til Elverhi. En ny norsk Tragedie af Munck: Salomon de Caus c: Dampkraftens Opfinder,2838) interesserer mig. Fra Mathilde rsted og hendes Moder mange venlige Hilsener; een som tidt og venligt taler om Dem er Ingeborg Drevsen.

Kunstacademiet har forleden feiret sin hundredaarige Fest.2839) Krigsministeren,2840) siger man er gaaet af, man nvner Baggesen, som hans Efterflger. See her har De alt Nyt mellem hinanden, saaledes som jeg ihast har kunnet putte det i Pose. Hils Landsmnd og Landsmndinder fra mig, og gld mig snart med et lille Brev. Maaskee mdes vi paa Alperne?

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling