Dato: 22. marts 1854
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 22de Marts 1854.

Hvor det forniede mig grumme meget, kjreste Andersen' hvad De idag skrev om Deres venligtsindede Planer for Einar, De er dog ret en god Sjl, at De saadan tnker paa at fornie et ungt Menneske! Og Einar vil have godt deraf, deels ligger der megen Sands for det Skjnne hos ham, men det viser sig saa sjeldent, at De maaskee ikke seer det, men paa en Reise vil det jo helt naturligt komme tilsyne, vil udvikles og fordles; deels trnger hans forunderlige mistroiske og dog saa kjrlige Natur til al den Paaskjnnelse der kan blive den til Deel og heri er jo et haandgribeligt Beviis for Deres Velvillie, som vil gjre Indtryk paa ham. Ja inderligt glder dette mig for min kjre kjre Broder Einar! Han nskede netop sidst herude saameget at komme til at reise, saa han vil med dobbelt Glde gribe denne Nydelse, Hils ham saa kjrligt fra mig!

Det er smukt af Dem, at De i den kommende Sommer kommer til vort lille Hjem, forsynnet er Haven, men ellers er alt ved det Gamle, ogsaa det hengivne Hjertelag, som venter Dem. - Rigmor taler tidt om sin Gudfadder; men jeg troer nok at Astrids klare ine vil drage Dem mere. Henrik sender Dem saa mange venlige Hilsener. - Men varmest er De dog erindret og hilst af hende, der i Vee og Vel, i Misforstaaelse og i Forstaaelse aldrig kan ophre i Dem at see En af dem, som hun uoplseligt og trofast er knyttet til, af

Deres gamle

Jonna.

(Til Professor H.C.Andersen

Kjbenhavn.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus