Dato: 30. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 264. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 30 November 1853.

Til Frken Henriette Wulff i Africa!

rimeligviis boende paa een af de frste Oaser i Sahara, eller mueligtviis paa Cap eller ved det rde Hav! - Det er Adressen til Udskrift paa Brevet, jeg veed aldeles ikke hvor hen det skal sendes, De jager med Fugle-Flugt til de varme Lande, men hvor? Jeg skrev til Nyrenberg, jeg skrev til Como - forbi, forbi! De var lngere mod Syd og er nu bestemt over Middelhavet; jeg kunde jo sende dette mit Brev til Africas frste Pyramide, dersom der var en Slags Posthuus, thi det er jo i sin Orden at practiske Reisende ved hver Hovedstation de forlader giver paa Posthuset Adressen til det Sted de tager til og saa faae de Brevene, som komme; men frste Pyramide er ikke Posthuus, der er ikke engang ansat nogle Strudser, som kunne Abe om med Brevene. Jeg giver altsaa dette mit Brev i Skjbnens og Deres Ssters Haand, og saa faaer De det nok, det er Nummer 3 af mine Breve, og De faaer det idetmindste naar De igjen er her hjemme i Kjbenhavn, hvor der er meget godt, f Ex Henny, Worsaa, H. C. Andersen og gamle Minder - Men Herre-Gud hvor er De dog i Verden? Dog aldrig paa Corsika? Er der varmt nok! det hjlper ikke man selv er varm, for Napoleon, han er dd, Climatet lever. - De skulde have blevet her hjemme, vret patriotisk og frosset inde. Nu er De borte fra meget. Italienerne2686 ere komne jeg var henne til Ernani, frste Forestilling, Publicum (Generalkrigskommisair Viborg2687 var mellem dette,) udtalte sig i Henrykkelse, charmant, superbe - jeg gik efter frste Act. - Tenoren2688 var saa spinkel at jeg troede det var en Dvrg paa Loftet, der sang med Stemmen lagt i elleve Servietter, noget mere smaat har jeg aldrig hrt! det var nydeligt! sagde Godtfolk.2689 Nu kom Primadonna!2690 hun tog Stemmen fra 7 Degne, sagtens fra en der var som Hvidsken fra en Skriftestol, hun gav et Vrl, saa jeg blev nerveus og gik fra den deilige Musik, som Naboerne sagde. Saa har vi faaet et bibelsk Drama, Ruth.2691 Christian Winther siger at det er af Flyvepostens Meyer,2692 jeg siger at det er af en Digter, men kjedeligt. Her Hedt gjr ingen Lykke deri, ja et Par Blade har angrebet ham og nu tr Mange ikke klappe for ham; han spiller det ligesaa godt, som saa meget Godtfolk have vret henrykt over, men uskjn er han deri! dog det skal vre med Overlg; Stillingerne ere tnkte og Ordene ere tnkte, men de komme jo lidt i Utide, det ene fr eller efter det andet og ikke i een Gydning.2693 Her er i denne Tid et ganske udmrket Diorama,2694 det fortrinligste jeg har seet, isr Prospecterne af Venezia; man troer at vre paa Stedet. - Frken Bremers Bog2695) er nu endelig kommet her til, Mathilde rsted har faaet den sendt; snart lser jeg den. Delbancos Folkekalender2696 udkom igaar, en lignende er udkommet fra Kittendorf2697 og een fra Flinch,2698 nu forkyndes en Fjerde: af anonyme unge Digtere.2699

Kjbenhavn den 1ste December 1853.

I dette ieblik lod Deres Sster mig lse det Brev hun imorges2700 har erholdt fra Dem i Spezia, naa, saa der er De! et ego in Arcadia!2701 jeg var der paa min frste italienske Reise,2702 der er meget deiligt! - men De vil igjen afsted om 14 Dage, saa vil De da heller ikke der faae dette Brev, thi fjorten Dage og nogle flere maa der jo gaae hen medens Deres Brevdue flyver hjem til Danmark og vi der, selv om vi samme Time udsender en ny med Svar, vil kunde naae Dem. De har altsaa hverken i Nrnberg eller Como givet Ordre paa Posthuset, at naar Breve kom skulde de sendes efter, ellers havde De Brevene nu! - Det er lidt trist for os at skrive saaledes ud i den vide, vide Verden!2703 - Dog naar De kun er frisk og glad, det er Hovedsagen, det er mig nok, de skrevne Blade lad dem flaggre, som de vil!2704 tnk venlig paa mig, og om jeg ikke faaer Brev, saa nvn mig dog mellem de, som De sender Hilsener til - en hjertelig god sendes herved til Dem og Broderen.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter