Dato: 31. oktober 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 261. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 31 October 1853.

Til Frken Henriette Wulff.

Min kjre ssterlige Veninde!

De pleier altid, naar jeg er i Udlandet, at vre den frste der sender mig en lille Brevdue, det skal ogsaa i Dag min vre for Dem, rigtig nok gjr den Vingeslag med Deres Ssters Due, men det er dog frste Duepost. Nu er De da i Nrnberg, hvor Gaderne ligge, som de selv vil, og Husene ikke holde af at staae i Rkke, Karnapper med smaa Taarne, Snirkler og Billedsttter springe frem paa Fortouget, og fra de underligt byggede Tage lber midt ud over Gaden Tagrender formede som Drager og langlivede Hunde etc. som der staaer saa rigtigt i min Bog, De ikke fik med.2660 Her Hjemme vedbliver det at vre en deilig Eftersommer, Solen skinner varmt og i Aftes saae jeg paa Himlen et deiligt Syn der stod en Ildbue omtrent fra Kranen paa Holmen2661 og hen over Torvet2662 ned mod stergade, det var vist en Slags Nordlys, men saaledes formet, en sand StraaleBro for de hie Guder,2663 har jeg ikke seet fr. Nyt er her naturligviis ikke, det er kun to Dage siden jeg sidst saae Dem med de grnne Blomster nikke til mig fra Carreeten. Det var mig et kjrt Mde, jeg saae Dem dog endnu engang fr Bortreisen, ja, jeg har altid Held med mig. - Jeg tnker at Overfarten2664 var hyggelig, her var blikstille hele Natten; De kom vel ikke lnger frste Dag end til Magdeburg og anden Dag til Plauen. Alt er vel sommerligt og smukt hvor De nu er og paa Dampflugt gaaer det videre mod Alperne til Tydsklands Venedig, som De kalder Lindau,2665 der slet ikke ligner Venedig, men er i sin Beliggenhed, for mig langt smukkere. - Glem ikke at spadsere paa Lindau-Broen. Naar De er over Bodense, da er der de frste Mile, som en veldyrket Frugthave! Hils Rhinen fra mig, og Splgen; ved verlorne Loch2666 maa De gaae, der er altfor deiligt! og saa lngere borte hvor det gaaer ned ad, hvor Vandfaldet bruser ved Veien og hele Landskabet ligger for os, som det ligger for rnen i dens Flugt! hils fra mig! - Saa ruller Italiens Forgaard: Lombardiet op for Dem; Kastanietrernes glindsende grnne Blade skinne i den blaa Luft, der er smukt og godt naar De kommer, endnu ikke Regntid; vi herhjemme faae nu ogsaa snart italienske Toner; om fjorten Dage begynder Brambilla2667 fra Milano hos os, sine Forestillinger med Norma2668 og Ernani,2669 der loves ogsaa en Opera Rigoletto.2670 - Hils paa det hjerteligste Deres Broder; jeg haaber at han, ved Leilighed, naar De er i Ro ved Comersen eller Middelhavet, glder mig med et Brev, Dem venter jeg nu ganske vist en Skrivelse fra, og sidst i Ugen styrer jeg ud til Deres Sster for at hre hvad De har mldt hende om Reisen gjennem Tydskland, thi naturligviis skriver De fra Nrnberg hjem til hende. Mder De ude Venner af mig, det vil sige af min Musa, saa bring dem en Hilsen; jeg har formelig Udvee, men man maa styre sig, de samlede Skrifter2671 er denne Gang Lnken om Benene; dog i Tankerne flyver jeg og seer igjen al den Deilighed De nu lader rulle op for Dem. Schweitz er dog Perlen; det Land maa De engang mere fordybe Dem i, seile paa Viervaldstdtersen; besge Jomfruen, Grindelwald og al den skjnne Bjerg-Eensomhed. Naar De nu har vret paa Splgen, siig mig saa om Nord-Amerika - Niagara, tale vi ikke om, - har viist Dem noget saa storartet. - Lev vel, bliv frisk og glad, De og Broderen tnke trofast paa mig, den poetiske Broder, Vennen fra Barndomsaarene

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter