Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Silkeborg den 31 August 1853

Kjre Ven!

hele Sommeren har De ikke hrt et Ord fra mig og dog har De saa tidt venligt vret i min Tanke; men det har vret en tung Sorgens og Prvelsens Tid og endnu kunne vi ikke ganske sige at den er endt. Fire af min nrmeste Omgangskreds ere gaaede bort og der var nogle Uger i hvilke mit Sind stod saaledes, at jeg hver Postdag ventede et nyt Ddsbud; for mig selv er jeg i den senere Tid ogsaa blevet noget ngstelig, ikke for det at de, men for de skrkkelige Smerter, den gruelige Ddsangest, Sygdommen skal fre med. Her paa Silkeborg er endnu intet Tilflde indtruffet, men vi ere her kun nogle Mile fra Aarhuus og her er daglig Forbindelse med denne og andre befngte Byer, der nord paa. Krigen var dog meget bedre end denne fule Giftsot; i Krig er Opsving, der er Seirens Begeistring, her er Alt nedtrykkende og henslbende. Min Lge i Kjbenhavn har forbudt mig at komme der fr han siger mig det, da jeg nu slet ikke er climatiseret for Luften der, men med Guds Hjlp er det vel snart Tiden jeg igjen tr flyve hjem. Det var sidst i Mai jeg reiste, besgte Ingemanns i Sor, gik saa til Baron Gldencrones ved Aarhuus og derfra til Silkeborg, netop da Efterretningen ld om Choleras Udbrud i Kjbenhavn; efter et gammelt Lfte, jeg havde givet Grev Moltke-Hvidtfeldt at vre i Juli hos ham paa Glorup, hvor hans Slvbryllup skulde feires, tog jeg derover, hvor jeg blev i 14 Dage, netop da de srgeligste Efterretninger ld fra Kjbenhavn; jeg var meget lidende, flte mig saa forunderlig uhyggelig og vendte igjen om til Jylland, for paa det eensomme stille Silkeborg at aande friere, men det er ikke bedre her. Naturen har vel her en Skjnhed, en Storhed, som i hi Grad tiltaler mig, men Sindet kan ikke lfte sig; jeg faaer heller ikke stort bestilt, en lille Fortlling har jeg skrevet, den er ikke ilde, men der er ikke Solstraale deri, thi jeg har selv ingen. - Med Guds Hjlp bliver det bedre. Tak for den smukke Udstyrelse af "gesammelte Werke", jeg fik i forgaars ved Hr. Delbanco et Exemplar sendt og han siger mig at han endnu har to til mig; naar hele Samlingen er sluttet, vil jeg gjerne have et smukt indbundet Exemplar sendt til Kong Max af Bayern under Adresse" GeheimeLegationsrath v. Doenniges in Mnchen", men jeg skal forud sende Dem et lst skrevet Blad der kan komme foran i frste Bind. Jeg fik et Brev fra Kong Max selv i Anledning af de tilsendte "Historien". Jeg lnges efter at vide om De har opfyldt mit srdeles nske at: "Fliedermtterchen" og "Den nye Barselstue" er kommet med i den dramatiske Deel; de kunne begge tilsammen, trykte som denne Udgave er trykt, ikke fylde meget, vr saa venlig og god at faae det istand; ved samme Leilighed, vil jeg bede Dem om jeg maa faae 10 Aftryk af de Blade hvorpaa "Den nye Barselstue" kommer, det gjr ikke noget med Pagina oven over, kun at jeg har 10 Aftryk ud af Bindet, idet jeg gjerne vil have disse sendt til forskjellige Theater-Directeurer; jeg skal nrmere tillade mig at opgive disse, naar jeg enten fra Dem selv, eller gjennem Hr: Delbanco hrer at De har optaget "Barselstuen" . Og nu kjre Ven, lev hjertelig vel, hils Deres Kone, Svigerfader, lille Datter, og de andre Venner af mig, De rimeligviis trffer paa.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus