Dato: 23. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Silkeborg den 23 August 1853.

Min kjre, ssterlige Veninde!

De beder mig, i Deres Brev jeg fik igaar, at jeg strax skal skrive for at De kan vide hvorledes jeg har det, eftersom det er saalnge siden De sidst hrte fra mig, og jeg skriver derfor strax, med Tak og Hengivenhed for Deres venlige trofaste Sind mod mig, uagtet De vist har senere faaet Brev, vistnok modtaget det lige samme Dag De afsendte Deres. Jeg skrev nemlig og afsendte mit Brev her fra Silkeborg den 17 August, har De ikke i Kiel modtaget det og det ikke derfra senere er sendt Dem, da maa det der ligge paa Posthuset, men jeg antager nu at De har faaet det og De veed altsaa indtil Brevets Afgang lidt om mit Liv og mine Stemninger. Naturen herovre vedbliver at vre mig den samme deilige store Omgang, som jeg nok endnu lnge gad leve med, ja den har netop i disse Dage ved den Blomster-Fylde Lyngen frembyder en forhiet Skjnhed, desuagtet drager Sind og Tanke strk herfra og jeg gjr det vist meget snart med. Epedemien tager jo betydeligt af i Kjbenhavn, jeg vil vist nok kunde vove at tage derover til alle mine Nrmeste. - Jeg lnges umaadeligt. Et lille Billede endnu maa jeg dog give Dem fra Silkeborg; De veed at mellem Stedet her og Randers gaae Pramme frem og tilbage, forleden Dag2651 kom her, paa Prve-Seilads det frste Dampskib, meget lille og fladbundet, men dog i Landskabets Omgivelse et Dampskib, det kom som en Cultur-Raket2652 i det urgamle Landskab; jeg laae i den hie blomstrende Lyng og skrev dette lille Digt derom.

Det var, som om Fultons2653 Baad vi saae,

Da Dampprammen kom op ad Gudenaa,

Mod Strm og mod Vind en Solskins Dag,

Stolt vaiende med sit danske Flag.

Den aanded' et Liv i Landskabets Ro,

Hernede hvor rnen i Skovene boe,

Fra Kattegattet ad Gudenaa,

Kan Dansken nu Himmelbjerget naa!

I Dag er her ganske Efteraar, det regner strkt, og imellem snke Skyerne sig ned mod Skovhiderne, her er saa forunderligt grav-stille, men selv i dette Udseende er Omgivelserne smukke. - Jeg skriver ikke mere i Dag, jeg har endnu to Breve2654 at bringe istand, og dette Brev her er kun for at sige Dem at jeg er vel, som man kan vre det skildt fra de man ret holder af, uvis endnu om hvad de nrmeste Dage kunne bringe. - Lad mig snart hre fra Dem, skulde jeg vre fra Silkeborg naar Brevet kom, man vil da her vide hvor jeg er og strax sende mig det! - Tak Deres Broder for det kjrlige Brev han sendte mig, snart skal han hre fra mig og faae de tilsendte engelske Vers i dansk Kjole, tryk hans Haand som Ven, og gratuleer, som Commandeur af St Anna. og nu Gud glde og velsigne Dem.

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling