Dato: 8. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Silkeborg den 8 August 1853.

Kjre Ven!

For en Timestid siden modtog jeg Deres Brev og bereder mig strax paa at besvare samme, uagtet denne min Skrivelse frst kan komme her fra Onsdag aften, fr gaaer her ingen Post. Jeg havde af mig selv, uden Paamindelse, i denne Uge sendt Dem eet af de Bidrag De skal erholde, men tak fordi De af Dem selv skrev, det var altid en Rst fra Kjbenhavn, en Vens Rst og De kan troe at i disse Prvelsens Dage ere mine Tanker altid der. - Jeg lever i en stadig Angest og Uro for alle mine Kjre! Gud lade snart lysere Dage gaae op for os Allesammen.

Det er nu anden Gang i denne Sommer at jeg er paa Silkeborg, min Lge har paa det meest bestemet forbudt mig at komme over til Kjbenhavn saalnge Epidemien varer og jeg er og bliver da endnu en Tid her paa dette sunde, deilige Sted, mellem venlige Mennesker, som gjerne see mig, vel er vi her kun 6 Mile fra Aarhus, hvor Sygdommen ikke synes at vre i Aftagende, men hvor jeg er, fler jeg mig tryg, og - Guds Villie er den bedste! /

Jeg sender Dem her en Historie om "to Jomfruer", synes De godt om den, saa faae Hr. Pedersen til at give et Billede til den, De skal snart faae et strre Stykke af mig om "Silkeborg" og De vil ude hos Drevsen paa Strandmllen finde to Malerier, af hvilke De vist kan faae Lov til at vlge eet til at lade tage en Skizze efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort Land, dets storartede deilige Natur og det, at i vore Dage en heel Kjbstad skyder op, som var det paa amerikansk Jordbund, giver det en srlig Interesse, og jeg har alt nedtegnet det saaledes at jeg haaber det kan lses med en Slags Interesse og srlig passe for Folkecalenderen. - Dersom det Hefte af mine samlede Skrifter - den tydske Udgave - med Digtene og de dramatiske Sager er udkommet, da send mig det. Fru Drewsen her, beder mig i den Pakke De sender at lade hende faae "Om Cholera af en polsk Lgmand, Priis 12 Sk." - ligesaa "Cholera-Dit" efter O.L. Bang 2 Sk. - af den frstnvnte Bog fire Exemplarer af den sidstnvnte 8 Exemplarer.

Naar De skriver Hr Lorck til, da hils ham paa det venligste fra mig; sprg om jeg ikke faaer et Par Exemplarer af de nye samlede Vrker; hils Hr Lose og andre flles Bekjendter og bring mig i Erindring hos Deres Frue.

Venskabeligst

H.C. Andersen.

E.S.

Fru Drevsen paa Silkeborg nsker sig tilsendt en tydsk Oversttelse af "Notre Dame de Paris". (Romanen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 488-90)

Silkeborg den 8. August 1853.

Kjre Ven!

For en Timestid siden modtog jeg Deres Brev og bereder mig strax p at besvare samme, uagtet denne min Skrivelse frst kan komme her fra Onsdag aften, fr ger her ingen Post. Jeg havde af mig selv, uden Pmindelse, i denne Uge sendt Dem eet af de Bidrag De skal erholde, men tak fordi De af Dem selv skrev, det var altid en Rst fra Kjbenhavn, en Vens Rst og De kan troe at i disse Prvelsens Dage ere mine Tanker altid der. - Jeg lever i en stadig Angest og Uro for alle mine Kjre! Gud lade snart lysere Dage ge op for os Allesammen.

Dette sunde, deilige Sted, imellem venlige Mennesker, som gjerne see mig. Det er nu anden Gang i denne Sommer at jeg er p Silkeborg, min Lge har p det meest bestemte forbudt mig at komme over til Kjbenhavn slnge Epedemien varer, og jeg er og bliver da endnu en Tid her p dette sunde, deilige Sted, imellem venlige Mennesker, som gjerne see mig. Vel er vi her kun 6 Mile fra Aarhuus, hvor Sygdommen ikke synes at vre i Aftagende, men hvor jeg er, fler jeg mig tryg, og - Guds Villie er den bedste!

Jeg sender Dem her en Historie om "To Jomfruer". Synes De godt om den, s fe Hr. Pedersen til at give et Billede til den. De skal snart fe et strre Stykke af mig om "Silkeborg" og De vil ude hos Drevsen p Strandmllen finde to Malerier, af hvilke De vist kan fe Lov til at vlge eet til at lade tage en Skizze efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort Land, dets storartede deilige Natur og det, at i vore Dage en heel Kjbstad skyder op, som var det p amerikansk Jordbund, giver det en srlig Interesse, og jeg har alt nedtegnet det, sledes at jeg hber det kan lses med en Slags Interesse og srlig passe for Folkecalenderen.

Dersom det Hefte af mine samlede Skrifter - den tydske Udgave - med Digtene og de dramatiske Sager er udkommet, da send mig det. Fru Drewsen her, beder mig i den Pakke De sender at lade hende fe "Om Cholera af en polsk Lgmand, Priis 12 Sk." - liges "Cholera-Dit" efter O.L. Bang 2 Sk. - af den frstnvnte Bog fire Exemplarer af den sidstnvnte 8 Exemplarer.

Nr De skriver Hr. Lorck til, da hils ham p det venligste fra mig; sprg om jeg ikke fer et Par Exemplarer af de nye samlede Vrker; hils Hr. Lose og andre flles Bekjendter og bring mig i Erindring hos Deres Frue.

Venskabeligst

H.C. Andersen.

E.S. Fru Drevsen p Silkeborg nsker sig tilsendt en tydsk Oversttelse af "Notre Dame de Paris". (Romanen).

Tekst fra: Silkeborg Bibliotek (web)