Dato: 21. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 252. Fra H. C. Andersen.

Glorup den 21 Juli 1853.

Min kjre ssterlige Veninde!

Hvad er det dog, hvorfor jeg slet ikke hrer fra Dem i denne ngstelige Sygdoms Tid. Jeg lever i stor Frygt for mine Kjre, og De kan begribe hvor tidt De er i min Tanke. - Strax da jeg fik Brev fra Dem, det var paa Silkeborg, skrev jeg ieblikkelig igjen, jeg kan ikke troe andet, end at Brevet maa rigtigt vre kommet til Dem, eftersom det frste, under samme Adresse fandt Vei, det maa vre kommet til Dem i de frste Dage i Juli, jeg afsendte det den frste Dag i Maaneden; da jeg ikke de Postdage, som jeg haabede det, hrte fra Dem, var jeg i den Tro, at De var reist til Men, men nu maatte De allerede lnge vre tilbage; jeg maatte have hrt fra Dem. Jeg er i Angest for Dem. Skriv dog og skriv snart Jeg tog fra Silkeborg i Sndags,2603 og er nu paa Glorup hvor jeg, efter et alt to aars gammelt Lfte havde lovet at komme til Moltke-Hvidfeldts Slvbryllup der feiredes igaar. Det var en ganske smuk Fest, men hvorledes nd jeg den, Ilumination, Musik og Sang, det var saa forunderligt afstikkende til min Stemning, min Tanke om de der maaskee i dette ieblik gik ind i Dden. - Dog lidt maa jeg dog fortlle Dem om Festen. Landsbykirken2604 var gjort, som ny, simpel men smagfuld, og et nyt Alterbilled anbragt, det var Correggios Natten, en Copie af den unge Dahl i Dresden,2605 meget smukt. Et Orgel var kommet i Kirken, der vare vi allesammen, og den yngste Sn, Harald,2606 blev confirmeret. - Om Eftermiddagen vare Bnderne indbudte, kun Bnderne, de kom her omtrent 1600, og bleve bevrtede i det frie; om Aftenen var Haven illumineret med Beegkrandse og Lamper; der dandsedes til ud paa Natten. - Jeg flte mig i hi Grad ilde stemt;2607 havde jeg, som sagt ikke givet mit bestemte Lfte at vre her, var jeg blevet paa det hyggelige, sunde Silkeborg; til sidst i nste Uge, altsaa til Slutningen af Juli Maaned bliver jeg her paa Glorup2608 og beder Dem at lade alle Breve komme her hen adresserede, Glorup ved Nyborg , men fra Maanedens Slutning derimod - til Silkeborg

:, thi der tager jeg igjen hen om 10 a 12 Dage, dersom Gud vil.

Lad mig imidlertid ikke vente saa lnge, det er mig nsten uforklarligt, at jeg indtil i Dag, slet intet har hrt fra Dem. Gud forbyde at De laae syg. - Deres Broder er vel nu i Petersborg, Deres Sster og Svoger skulde De raade til, at blive i Udlandet indtil videre. Jeg har, fra min Lge,2609 faaet den eftertrykkelige Beskeed, at jeg ikke for det frste maa komme til Kjbenhavn, da min Phantasie vil bevirke, at jeg mere, end Andre udsttes for Epedemien. - Ak, hvor jeg lnges efter hver der hjemme; det er en Qval at vre borte, hver Dag at hre DdsBud, ikke vide om man med Tanken tr sge sine Kjre her eller hos de Forudgangne. Gid at jeg vidste nu snart Noget fra Clasens Have, kan De reise bort, saa reis helst, De talte om at tage til Holsteen, til en gammel Veninde,2610 reis der hen og lad mig vide det, vide hvorledes De lever!

med broderligt Sind H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen