Dato: 17. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

260. Til E. Collin.

Glorup den 17 Juli 1853.

Kjre Ven!

med stor Lngsel har jeg seet imde fra Dem et Brev, men intet faaet! De begriber hvilken Uro jeg gaar i for dem Alle hjemme, jeg veed ikke selv hvad der er svrest, at gaae hvor Epidemien hersker, eller vre langt fra i sine Kjre der.–Der ere Timer hvori jeg formeligt lider, det er som om pludseligt mine bedste Venner i Hjemmet i det jeblik vare dde, og jeg kan nsten ikke rive mig ls fra Tanken. Paa Silkeborg faae vi fra Sndag358; til Torsdag ikke Breve og Aviser, det er en lang piinlig Ventetid; Deres Fader og Ingeborg glde mig imellem med et Par Ord og iaftes da jeg kom her til Glorup fandt jeg ogsaa Brev fra Theodor, der skriver:

Hvad Dig angaaer, saa maa Du aldeles ikke komme herover, medens Epedemien varer, da Din voldsomme Phantasie vilde gjre Dig for modtagelig!–Det er nu vistnok sandt, men at blive borte er mig denne Gang en Qval, som aldrig fr;–skriv mig endelig til hvorledes De har indrettet det, om Deres Kone og Brnene ere i Byen, om Deres Svigermoder og Christian. St mig lidt ind i Deres Arangement.–Hvad mig selv angaaer, da var der ganske behageligt paa Vilhelmsborg, og hist hjemligt og godt paa Silkeborg, hvor Fabriklivet, den nye By og den magelse store Natur i hi Grad fyldte mig. Johanna har en srdeles smuk Stemme, der er vel dannet, Madam Stage var villig til at synge, Alle syntes de at kunne lide mig og altsaa havde jeg det fra den Side saare godt. Det var deres srdeles nske at jeg havde blevet der den

5 August over, men, seer De, alt i to Aar har det vret en Aftale med Moltke-Hvidtfeldt, at jeg denne Sommer indrettede det saaledes at jeg kom til Glorup hans Slvbryllup, som er den 20 Juli, altsaa paa Onsdag; jeg har maatte holde dette Lfte og forlod derfor i forgaars Silkeborg, tog igaar Morges med Dampskib fra Horsens til Bogense, kjrte saa gjennem hele Fyen og var her paa Glorup iaftes Klokken 8, hvor man paa det hjerteligste toge imod mig; Alt er her blevet mere elegant og storartet indrettet, end det tidligere var, og her findes nu tydske, franske og danske Tjeneste Folk. Til paa Onsdag, Slvbrylluppet, og den yngste af Snnernes Confirmation, er indbudt 1500 Bnderfolk, det bliver en dyr og storartet Fest. Kirken er aldeles restaureret og Greven har givet til den en god Copi efter Correggios Nat.–

De sidste Dage i August eller frst i September reiser hele Familien til Italien, til den Tid vilde De gjerne beholde mig, men jeg har lovet Drevsens at tog jeg ikke til Kjbenhavn, som de holdt mig meget fra, jeg da hellere skulde komme tilbage til Silkeborg, men ndvendigviis indrette det saa at jeg var der fr den 5 August; det gjr jeg rimeligviis nu, bliver altsaa kun henved en 14 Dage her i Fyen, dog om mine Planer i den Henseende skal De, eller Deres Fader, fr den Tid faae Besked.

Nu har jeg den Bn til Dem at De vil'ndash;som De venligt lovede mig'ndash; hve i Zahlkassen af mit Aarlige, det jeg skal have for Juni og Juli, altsaa 100 Rdlr, af disse beder jeg Dem at gjemme de 50, men derimod, i denne Uge359 sende mig i rede Penge de andre 50 Rbdlr til Glorup ved Nyborg, jeg stoler ganske der paa og haaber ved den Leilighed at faae nogle venlige Ord fra Dem, jeg trnger til disse, kjre, kjre Ven!–holdt jeg ikke saa inderligt af Dem, som jeg gjr da lagde jeg ikke saa stor Vgt paa ogsaa360 Ordene.–Skriv snart og godt'ndash;Gud bevare Dem og Deres.

af inderligt Hjerte Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen