Dato: 15. juli 1853
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

259. Fra E. Collin.

Uagtet De vel fra de Forskjellige i Familien vel faaer saamange Breve, vil jeg dog benytte nogle ieblikke til at skrive Dem lidt til. Min Tid er forresten ikke meer end almindeligt optaget af Forretninger, men det vilde vre urimeligt at sige, at den ikke var optaget af Stadens Uhyggelighed i denne Tid; det er ikke med den bedste Villie muligt at unddrage sig Tnken og Talen om den ulykkelige Epidemie, som hrger Byen; thi det kan ikke skjules, at den er meget strk og at Ddeligheden er stor. De veed, hvor forunderligt den strax slog ned i vor Familie og bortrev Boye. vi haabe, at den i Slutningen af nste Uge skal culminere og derefter tage af.

Nok om det; naar man bare skriver om Cholera, saa rumler det strax i Maven.

Der ligger her en lille Eventyr-Piece paa Engelsk, skrevet af et Barn under Indskydelse af Deres Arbeider i dette Fag; der hos et lille Brev til Dem fra hende. Brevet sender jeg, men Piecerne lader jeg ligge, indtil jeg hrer, om De vil have dem tilsendte.

Jeg har ikke lst Robert Fulton endnu, men haaber snart at kunne tage fat paa den. Saasnart Forholdene blive lidt mindre farlige her hjemme, agter jeg at reise til Holsteen.

Min stakkels Sster Marie har det naturligviis srgeligt; dertil komme hendes bedrvelige oekonomiske Udsigter. Den brave Jfr. Gynther er deres tro Sttte.

Fader er Gudskeelov rask; Theodor er, som alle Lger, bestandig i Activitet med Huus?Visitationer.

Forresten er hele Familien ved jevnt godt Humeur.

De kommer naturligviis ikke hertil, fr Alt er i Orden. Det vilde ogsaa vre urimeligt, uden nogen sr Ndvendighed at reise hertil.

Jeg fungerer nu som Kasserer for Lgeforeningen og skal nu til at udvikle min Activitet.

Dersom De stter nogen Priis paa at insinuere Dem hos Jonas, saa vil jeg gjre Dem opmrksom paa et srdeles kraftigt Middel, nemlig at bringe ham nogle Fugleg.

Jeg seer, at mein lieber hochverehrter Erbgrobherzog nu er blevet Grobherzog. Har De noget i den Anledning at skrive, som jeg kan assistere med, er jeg til Tjeneste.

Hvis der er nogen paa Silkeborg, [som] bryder sig om mig, da bedes

[sam]me hilset.

Deres

Kbhvn. 15 Julii 1853.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost