Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Maria Boye, f. Birckner
Sprog: dansk.

Silkeborg 9 Juli 1853.

Kjre Fru Boye!

Det er mig en Trang at skrive Dem til, thi jeg ved og begriber hvor bedrvet De er; trste Dem kan kun Gud, men det vil han; efter Uger og Maaneder vil det klares for Dem, hvor meget Godt han endnu har ladet Dem tilbage, og at hver han kalder til sig er os en Ven mere at lnges efter, Een mere vi glade skulle gaae imde. Da iaftes et Brev fra Ingeborg sagde mig at Boye var dd, flte jeg ret, som i en Sum Deres Sorg og Savn, jeg tnkte paa Deres Hjem, tnkte ogsaa paa den trofaste Jomfru Gnther, der med rligt Hjerte i Aaringer er voxet fast til dette Hjem, tryk hendes Haand fra mig.. Der skeer i Verden saa meget tungt, og nsten altfor tungt, men lad os ikke slippe Troen paa at Gud vil det Bedste. Gud slipper os ikke! - Der staaer Dem nr saa Mange der holder af Dem, De har Brn og Brnebrn, Deres Margarethe har De nr, og hun eier et lykkeligt Hjem, hold Dem med Deres Tanke naar De kan det - til hvad godt her endnu er tilbage! Selv i Erindringerne om Dem, der gik fra os til Gud, ligger der en Velsignelse, de bedste lyse Timer have vi i os, som vi gjennem Evigheden vil beholde dem. Det er frst i de sidste Aar, ved Boyes venlige Stemning mod mig, ved hans, den ldre Digters milde Erkjendelse af mig den yngre, jeg kom ham ligesom lidt nrmere, men fra de korte Timer vi mdtes og udtalte os, har jeg en Aandens Deel tilbage, og hvad maa da ikke hans Nrmeste, hvad maa ikke De, der med hele Deres Sjl omfattede ham i Kjrlighed, eie og kunde leve med, indtil Mdets deilige Tid kommer; Gud, som tog vil give, og give Dem den bedste Trst. - Fra ham, som nu er i sin nye Tilvrelse er der i Verden en Sd af Tanker tilbage, de ere fra hans Taler gaaet ind i Manges Hjerter, de spire i hans Psalmer og leve i hans Digtervrker. - Dog Jordens Roes er ham nu ringe! en stor Skjald har sagt ved en dende Digters Leie, da man udbrd der: hvor glad maa hans Tanke ikke see tilbage paa sin jordiske Bermmelse! - "Hvad, tror I, at Svanen der flyver mod Solen, bryder sig om den lille Skygge af dens Vingeslag, der som Tegn paa den, viser sig paa de smaa Blger!" - Den Bortdragne har her i Gud rligt virket, hans Tanke er mod Lyset han drager ind i, lad ikke Sorgen naae for bittert op til ham! - Vor Herre trste Dem og Deres. -

Af hele mit Hjerte Deres deeltagende

Ven

H.C. Andersen

Kuvert:

Til

Fru Maria

fdt Birkner.

Adresse: Excellensen, Geheimeraad Collin

i Amaliegade

i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus