Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Wilhelmsborg ved Aarhuus, den 11 Juni 1853.

Kjre Ven!

Af Aviserne her kom i Dag og af et Brev ieg modtog fra Excellensen Collin, seer jeg at Deres kjre brave Fader, min mangeaarige Ven, er gaaet fra os til Gud; vel have vi alle, i den sidste Tid maattet vre forberedte herpaa, og dog har det srt grebet mig og derfor er det, at jeg maa skrive Dem dette Par Ord til og sige Dem, Deres Moder og Sskende min dybflte Deeltagelse. Jeg havde saa gjerne, fr jeg reiste bort, trykket Deres Faders Haand og sagt ham et Lev vel, men De veed, jeg kom ikke dertil; men i min Erindring staaer venligt og smukt vor sidste samtale, ved hvilken ligesom en ny Tilkntning til Huset blev sluttet. - Den ene af mine ldre Venner gaaer bort efter den anden, og fr jeg ret veed det, er det en heel ung Slgt jeg staaer imellem. - Paa Mandag, veed jeg, er det hans Jordefrd, med Tankerne flger jeg ham til hans Grav, som jeg troer og veed at hans Aand altid vil vre hos hans Nrmeste og ogs mindes dem, som, her i Staden lrte at skatte ham. Vor Herre vre Dem god i Deres Sorg. Tryk Deres Moders Haand og bring hende og Deres Sskende min inderlige, hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm