Dato: 9. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

254. Til Henriette Collin.

Wilhelmsborg ved Aarhuus den 9 juni 1853.

Kjre Fru Collin!

Igaar kom jeg her til, blev meget hjerteligt modtaget og fik to smukke Vrelser med Udsigt til Haven og ud over Skovene lige til Helgens, her er meget smukt, Gaarden ny og anseelig, Alt er ganske fortrffeligt holdt, lige til Hnsegaarden, hvor jeg ordentligt syntes der saae ganske festligt ud. Vi komme i dette ieblik hjem fra den frste Kjretour, gjennem smukke Skov-Hider, hvor isr Hvidtjrnen iaar pranger med sine Blomster, men noget af det deiligste er dog her i aar, Frugttrerne, det er, som om de vare oversavede med en Blomstersnee; her voxe baade Borrer og Skrpper og Alle kjende Forskjel paa dem!

Jeg var i Sor fra Tirsdag til Tirsdag, der var meget sommervarm og forunderligt stille; jeg fik strax i de frste Dage lst Robert Fulton, som Hauch sendte mig, netop idet jeg reiste, den Bog har meget interesseret mig, De maa endelig lse den. To qvindlige Characterer ere isr vel skildrede, den ene, er en sand afrikansk prangende Cactus, den anden en Blomst fra Amerikas Skov-Eensomhed. Franklin er smukt antydet, og selv Fultons Fader er i et Par Trk levende givet.–I Sor blev jeg Gudfadder til Svanes lille Dreng; De veed vel at Adjunct Svane er een af Henrik Stampes srdeles Venner og gift med en Frken Bruun.

Da jeg igaar, med Dampskibet Gerda forlod Kallundborg, tnkte jeg paa Kay og Gerda og paa hende, som Eventyrets Gerda blev kaldet op efter. Det var ellers et meget blsende Veir, og ude i Fjorden var et Farti med mange Heste stdt paa Grund, det maatte vi frst hjlpe lst og saa blev vi da sinket en god Time. Klokken 3 om Eftermiddagen naaede vi Aarhuus og en Time efter var jeg paa Wilhelmsborg. Kammerherreinden, som veed at jeg skriver et Par Ord til Dem har bedet mig sende mange Hilsener til Dem og Deres Moder.–Tag nu et heelt Hjertefuldt349 fra mig og giv deraf ogsaa til hende, til Deres Mand, Brn og Broder. Naar De kommer hen i Amaliegaden, da siig, hvad De veed, at jeg tnker paa dem Allesammen, endnu har jeg ikke faaet Brev fra en Eneste; Fru Drevsen er jo nu hjemme, hun er nok saa trofast at skrive, om Fru Jette Collin gjr det'ndash; ja, hvad siger De? Jeg siger nu'ndash;Lev hjertelig glad og vel, mit nste Brev til Deres Huus bliver naturligviis til Hr Gemalen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter