Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sor den 5 Juni 1853.

Min kjre ssterlige Veninde!

Tak for det lille Brev2547 og den smukke Bouquet; de have begge fulgt mig her til og endnu igaar stode Blomsterne friske i Vandglasset, saa omhyggeligt bragte jeg dem her til, medens jeg selv fik min Nse mulatbrndt af Solen.2548 Skoven er deilig grn og det er stadigt Solskin; jeg har hernede lst Hauchs nye Roman, Robert Fulton ,2549 Dampskibets Opfinder og lst den med stor Interesse; den vil vist, for mangt et kjmpende, sandt Talent vre en Trst og Spore. De to qvindlige Charactererer Laura og Abigail ere smukt tegnede, den frste en sand Pract-Cactus fra afrikansk Jordbund, den anden en Blomst fra Amerikas Skov-Eensomhed. Ls Bogen. Jeg har daglig en lille Strid med Ingemann om Opfindelsernes Betydning, idet han stter Poesien saa hit over Videnskaben, men ikke jeg. Han indrmmer at vor Tid er Opfindelsernes store Tid, men at det er kun i det mekaniske, i det Materielle, at det breder sig ud; jeg betragter dette som de ndvendige Brere for det Aandelige, de store Grene hvorpaa Poesien siden kan stte sin Blomst. Det at Menneskene rykker nrmere, at Lande og Byer ved Dampen og Electroma[g]netismen forbindes til een stor Forsamlings Hal, synes mig saa aandigt stort og herligt at jeg ved Tanken derom lftes saa hit, som nogen Digters Sang har kunnet lfte mig. - Dagen fr jeg forlod Kjbenhavn havde jeg et smukt, interessant Moment. - Jeg kom tilfldigviis ind paa Posthuset og fulgte derfra med Faber2550 ind paa Hovedstationen for den electromagnetiske Traad, hvis Virken jeg gjerne vilde see; han spurgte om jeg vilde have Bud til Korser eller Helsinger, jeg valgte det sidste Sted, han gav Signal og ieblikkelig svaredes der fra Helsinger at de var der; nu spurgte han: hvor mange paa Contoiret? og Svaret var: tre Mand. Han underrettede dem om at jeg var hos ham og at de skulde mlde mig Noget fra Helsinger paa en smuk Maade; og strax ld det: vent lidt! - Det var ogsaa kun lidt vi ventede og da begyndte Maskinen at arbeide, og den electromagnetiske Traad lod Hjulet trykke ind i den lange Papirsstrimmel Svaret:

Hver Skipper har en Hustru

hun er hans bedste Last,

Den lille Unge i Vuggen

er surret til Skibets Mast!

Saaledes et af mine egne gamle Digte,2551 som jeg engang har skrevet i Helsinger. - jeg flte mig ganske grebet af Opfindelsens Storhed, det var, som stod jeg under Vingeslaget af en mgtig Aand. Taarerne trngte mig frem i inene, jeg var ganske betaget. De skulde dog engang med Deres Broder besge Stedet.

Nu, hvorledes blev saa min Daguerreotyp?2552 De skriver mig snart til, da hrer jeg derom. Jeg forlader imorgen Sor og gaaer til Jylland, vil De sende Breve til mig til Wilhelmsborg ved Aarhuus, der er jeg i Besg hos Baron Gldencrones.2553 Naar jeg senere gaaer derfra til Silkeborg skal De hre derom. - Hils hjerteligst Deres Broder, og har han noget Engelsk2554 til mig da lgger han det inden i Deres Brev; og nu Lev vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff,

hos Marine-Capitain Chr: Wulff

i Clasens Have ved sterbroe

udenfor Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus