Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. januar 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Januar 1853

Til Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig

Kjre Ven!

Tak for det gamle Aar! Gud give Dem megen Glde og Lykke i det nye Aar, og gid jeg fra Dem maa hre at "Historier" gaae godt af og finde Huus og Venner, som "Eventyrene" finde det; her hjemme i Danmark ere de blevrie srdeles vel modtagne og f Ex i "Fdrelandet" vil De finde en velskreven, srdeles rosende Anmldelse; jeg seer ikke en eneste tydsk Kritik, tjen mig derfor i at sende mig, kun til Gjennemlsning, hvad der kan vre vrd for mig at vide. Fra Fru Serre og fra Hertugen af Weimar har jeg faaet Taksigelser for det dem hver tilsendte Exemplar, derimod har jeg ikke hrt et Ord fra Bayern, hverken fra Kong Max, Dnniges eller Dingelsted, og ikke sandt, de tre Exemplarer ere jo sikkert afgaaede, der isr er det mig om at gjre at de kom. - Jeg husker ikke om Humboldt var imellem de Personer jeg bad Dem i mit Navn sende en Bog, var han ikke da lad ham faae et Exemplar, ligesaa: til Fru Arnims yngste Datter (Bettinas Datter); hun boer rimeligviis i Berlin, men derom veed man vel Beskeed i Leipzig, hvor hun nyelig har vret. - De er saa god at stte de to Bger paa min Regning. Naar De skriver da giv mig Navnene paa dem, der fra mig har faaet Historier og st paa de nysomtalte Exemplarer de Ord "fra Forfatteren". Seer De noget til Gade og hans Frue? Hils dem fra mig.

Her i Kjbenhavn er ved Julen udkomne en Masse Bger, efter hvad jeg hrer, er mine Historier gaaet bedst af og dernst lngemanns ny Roman; det bedste i den er en Skildring af en musikalsk Professor, der har en ypperlig Portrt Lighed med Weyse. Bogen selv har megen Friskhed, men jeg vil dog ikke anbefale Dem den til tydsk Oversttelse, ls den selv. Paludan-Mllers Luftskipper vinder ikke stort Bifald, derimod er de Fleste for Molbecks Drama Dante. Gld mig nu snart med nogle Aviser og Brev. Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus