Dato: 7. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 7 Jan: 1853 [fejlskrivning for 1854]

Kjre Fru Kock!

Tak for det velsignede Brev De sendte mig fra Deres Sster, det var saa trofast, saa hjerteligt, gjorde mig ret godt i det jeg er legemlig syg og - utilfreds med nsten Alt; det sidste er nu en Stemning, og Forkjlelsen jeg paa fjerde Dag har lidt af, fordunster vel ogsaa. Jeg formoder da, at De har lst Brevet jeg fik, efter som det laae aabent i Deres og derfor sender jeg / det ikke tilbage. At De lod mig ogsaa lse Brevet De har faaet var venligt og godt, her sender jeg, med tusinde Tak, samme strax igjen tilbage. I Ugens Lb skriver jeg et stort Brev til Neapel post restante, ikke sandt? det er det rigtige? dog fr det afsendes tales vi ved. Mine Tnder plages af Tandpine, men jeg har jo Vret fri for denne Plage i flere Aar, og maa vel altsaa finde mig i hvad Aarstiden bringer. - Hils Deres Mand og Brn,

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus