Dato: 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(Formentlig Kbenhavn vinteren 1853)

Onsdag -Aften.

De er dog god og velsignet kjreste Andersen! at De saaledes strax tnkte paa at fornie mig fordi De havde seet mig bedrvet! det rrte mig at see et nyt Beviis paa Deres Hjertensgodhed! tro mig, det skjrer mig i mit Hjerte, naar jeg krnker hvem jeg holder af, jeg vilde tidt gjerne, med hvad jeg stter meest Priis paa, tilbagekjbe et ubesindigt Ord, og kan jeg det ikke, saa vil jeg af Hjertet bede mine kjre Venner troe, at kun Taabelighed og Uforstand bringer mig til at gjre slige Bommerter, men aldrig, aldrig Mangel paa kjrligt Sindelag! De, som er mig saa kjr, til Dem henvender jeg mig med denne Bn og De vil nok hre mig! Endnu en Gang, hjertelig Tak for Deres Godhed imod Deres trofaste

Jonna.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus