Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(Formentlig Kbenhavn vinteren 1853)

Onsdag -Aften.

Hvad Magt ligger der dog paa hvilke Meninger og Anskuelser vi have? er det dog ikke langt vigtigere at holde af hinanden, at vre tilbjelig til mild Bedmmelse; selv da naar man troer sig krnket af sin Ven? kun dette er Venskab, og da jeg troer at have en sand VenskabsFlelse for Dem, kjre Andersen! som ikke rokkes, hverken af Misforstaaelser, Vrede eller forskjellige Anskuelser, saa kommer jeg her til Dem med et godt Sind og rkker Dem Haanden, og haaber til Gud at De maae forstaae hvor godt og kjrligt jeg i alle Omvexlinger mener Dem det. - Kom her nu som altid, og lad mig ikke have den Bedrvelse at det Besg i mine gamle Venners Kreds, som jeg havde gldet mig saameget til, skal vre Aarsag til, at De befinder Dem mindre hyggeligt her:

Deres

Jonna.

(Professor H.C.Andersen. egenhndigen.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus