Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. december 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 15 December 1852.

Kjre Jonna!

I dette ieblik fik jeg Dit hjertelige, velsignede Brev, tak derfor! Det er mig en Trang strax at skrive, og da Din Fader overrasker Eder derude med sit Besg, maa han have et Par Ord med, de have dog altid lidt strkere Klang end kun bragte med Lberne. -&

"Under Piletret" har tiltalt Dig, jeg ventede det, der har jeg ogsaa begravet en heel Hjerte-Sum, og den er min, og ikke Verdens, denne faaer kun Spgeriet af den. Ingemanns Roman har isr tiltalt mig i de to frste Dele, der er meget Sandt og Digterisk i den Bog. Den gamle Professor er livagtig Weyse, og i Anton seer jeg Elementer fra mig selv. Jeg lnges tidt og inderligt efter Eder Alle, lille Rigmor med! ak gid at det blev mueligt I Alle kunde komme her til den 6te Januar. Du vil finde at Einard meget har udviklet sig i den sidste Tid, han er meget mere meddelelig. Hedt virker betydeligt ind paa Theodor i Smag og Meening, han stter ham srdeles hit. Harald er en pudsig begavet, adspredt Natur, som de godmodigt drille. Viggo bliver mere og mere klog og har Indflydelse paa Dag-Bladet. Din Bedstefaders Humeur synes mig, Gud skee Lov, godt, han kan isr vre elskvrdig om Aftenen, naar man har ham alene.- Tante Louise sger at erstatte Din Moder i venligt Sind mod mig, og lille Agnete er virkelig moersom. - Hos Eduards gaaer det kun langsomt, men fremad, med lille Mimi; imellem har Eduard sin colossale Hovedpine. Ved Hovedvagten kommer jeg nsten aldrig --, men vi sees glade i Amaliegade; Hjalmar er blevet hfligere end jeg har fundet ham at vre siden han blev Student. Til Juletret paa Christinelund skal jeg nok klippe Noget og sende i nste Uge. Hils Stampe, Elisa og Janina og beed Din Moder skrive mig til og lad det ikke ligge Dig for tungt paa Hjertet at Din Moder er borte fra os ,ivel ere vi Egoister, men vi ere jo billige Mennesker. Rimleigviis kommer din Fader til "Festen" og bringer os da gode Hilsener fra Dig og den unge Herre, som vi vente paa! Hjerteligst

H. C. Andersen.

ihast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus