Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. november 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 November 1852

Kjre Ven!

uagtet jeg lnges meget efter at see de nye Historier, kunde jeg dog nsten nske der var Tid endnu til at sende Dem et Par Ark til. Dog disse og flere kunne ogsaa komme i nste Bind. Jeg har nemlig den sidste Maaned vret meget riig i min lille Digterverden, jeg har nemlig skrevet, siden De sidst hrte fra mig, hele fire, ikke saa korte Historier, der hre til mine Bedste, den lngste af dem: "Sprg Pilen, sprg den blomstrende Hyld", er ganske en lille andersensk-dickensk: "Christmas Book", men da den i hele sin Lngde dog ikke er mere en halvandet trykt Ark, saa kan den slet ikke gaae alene, men med de andre, og med dem der rimeligviis endnu ville komme, og danne nste Bind; er der endnu Tid til at optage een af de bedste i dette frste Bind, da skriv og De skal faae "Manuskript", er det for seent denne Gang, da sender jeg Dem trykte Ark, de to frste Ark kan De faae om 8 a 12 Dage; - Er nu alt frste Samling "Geschichten" sluttet, da nsker jeg Exemplarer fra mig sendt. til:

Mnchen, under Dnniges Adresse

Kongen af Bayren; c: Kong Max

Geheime Legations Rath von Dnniges

Theaterintendanten Dr: Dingelsted

Fru Majorinn Serre )

Baronesse Decken )i Dresden

Arvestorhertugen af Weimar )

Fru von Beaullieu ) i Weimar

Humboldt i Berlin

Selv faaer jeg vel to?

Jeg vil, ved Delbanco, tillade mig at sende et Par lse Blade til at lgge fori hvert Exemplar.

De nye Historier jeg har, ere omtrent 3 a 4 trykte Ark. Fru Heiberg er betnkelig syg, i Dag er der dog lidt Haab.

Lad mig nu snart, enten skriftligt eller mundtligt, det vil sige, gjennem Hr Delbanco, hre fra Dem. Hils Deres Kone og Svigerfader. lev hjertelig vel,

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus