Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: J. C. von Jessen
Sprog: dansk.

(Udskrift:)

Velbaarne

Hr Byfoged, Kammerjunker

v. Jessen

Svendborg

Kjbenhavn den 16 Sept 1852

Kjre Hr Kammerjunker!

Engelnderen Hr Hamilton, der har opholdt sig henved halvandet Aar i Kjbenhavn og hrer hjemme i de bedste Kredse, en srdeles dannet, elskvrdig Mand, vil besge Fyen og der isr see Svendborgs Omegn; tr jeg med dette Par Ord forestille ham for Dem, saa er han ikke ganske Fremmed i Deres By. - Han er Forfatter til det nys i London udkomne Vrk: 16 Maaneder i Danmark, hvilket er tilegnet Biskop Mnster.

Dem og Deres Frue min hjerteligste Hilsen. Vil Gud, da sees vi vel tilkommende Sommer paa Glorup naar Greven feirer sit Slv-Bryllup.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

[Udskrift:]Velbaarne Hr Byfoged, Kammerjunker v. Jessen i Svendborg.

Tekst fra: Solveig Brunholm