Dato: 2. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 2 September 1852

Kjre Ven!

lnge har jeg ikke hrt fra Dem, og nysgjrrig er jeg efter at vide hvorledes det gaaer med "Historier"; naar dette lille Bind er ved at lbe ud i Verden da lad mig hre derom, samt lidt betids see Indholds Listen. Jeg har nu vret en Maaned hjemme og tilbragt de fleste Uger af den, paa Corselitse, der ligger paa Falster tt ved den aabne Se, hvor jeg daglig har kunnet bade og som jeg fler mig vel efter. Sidste Uge tilbragte jeg paa "Sorgenfri", Enkedronningen1 var saa naadig at indbyde mig, jeg havde det behageligt der ude, saae den smukke Omegn, der var mig temmelig fremmed; nu er jeg endelig i Ro og Stilhed her i Byen og skulde til, som man kalder det, at bestille noget.

En Bn har jeg til Dem, nemlig om De paa det hurtigste vil besrge for mig medflgende Bog. Geheime-Legationsraad Dnniges i Mnchen, bad mig, da jeg var der, om jeg vilde skaffe ham et Exemplar af Peter Syvs Kjmpeviser paa Dansk, et saadant eier jeg selv, og dette er det jeg sender ham. I et Brev, med Posten, har jeg allerede mldt ham at, gjennem Deres Omsorg, vil Bogen komme, vil De faae den sikkert besrget.

Vi have endnu strk Sommervarme, Skovene ere deilige grnne, men Theatrene ere begyndte. med deres Forestillinger og det er mig Efteraarets Bebudelse, og altsaa Tiden til at blive hjemme. Om min Virksomhed skal De senere hre.

Nu mange hjertelige Hilsener til Dem, Deres Kone og hendes Fader; mig glder De jo med nogle Ord om "Historierne"s Fremgang.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

ST

Hr Boghandler Carl B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus