Dato: 26. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar 26 Mai 1852

Kjre Ven!

Jeg er i Weimar og boer hos Hofmarskal Beaulieu, jeg har i Dag vret her i otte Dage og kom netop forrige Onsdagaften med det sidste Tog. Kjbenhavn forlod jeg i Sndags otte Dage; fr Afreisen fik jeg Brev fra Zeise der forlangte Oplysning om forskjellige Ord og Udtryk i "Hyldemoer" og i "Historier", han har faaet Brev med Svar fra mig og jeg lnges nu meget efter at vide om De har erholdt hans Oversttelse af Hyldernoel', han skrev at De, saaledes som i denne Uge, skulde erholde Manuscriptet, jeg lnges meget efter at hre derom og vilde naturligviis gjerne selv her forelse det for Intendanten; jeg bliver i Weimar til nste Tirsdag eller Onsdagrnorgen, da gaaer jeg til Dresden, uden at blive i Leipzig, det er i det mindste min Plan, jeg tager lige ud til Serres i Maxen hvor jeg rimeligviis opholder mig hen ved 14 Dage og kommer da til Leipzig for at see Dem, tale med Dem og gaae videre til Mnchen. Jeg skal i disse Dage sende Dem i Manuskript en ny "Historie", der ikke er trykt, der som Manuskript kommer frst til Dem, for at den med de andre Historier paa tydsk, kan see Lyset frste Gang. Det er omtrent et trykt Ark tnker jeg og heder: "Hun duede ikke". Jeg reenskriver det til Dem i disse Dage, da kan jo Zeise strax, gjennem Dem, faae det og det kommer med i Samlingen. Hils Deres Kone og Svigerfader! snart, haaber jeg, sees vi!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus