Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Mai 1852

Kjre Ven!

fra Zeise har jeg faaet Brev at han er ifrd med at overstte "Hyldemoer", hjertelig Tak derfor.

Vil De vise mig den Tjeneste at sende en lille Buste af H. C. rsted, (den Slags som her i Kjbenhavn koster 5 Rdlr dansk) til Fru Serre i Dresden og stte den paa min Regning til vi ved Leilighed faae et Mellemvrende. Hun har alt et Par Gange skrevet mig til om en saadan lille Biscuit-Buste, og af Delbanco veed jeg at De har samme til Salg, det er mig derfor beqvemere at den, (fra mig en Present til Fru Serre), ved Dem sendes hende. Vil De vre saa god snarest at besrge det, saa slipper jeg for at fre Sligt med over Grndsen.- Jeg reiser nste Sndag fra Kjbenhavn til Weimar hvor jeg nok bliver 14 Dage a 3 Uger, derfra skal De hre fra mig, senere gaaer jeg til Dresden og tilbage igjen over Leipzig for at komme til Mnchen. Vi sees altsaa i nste Maaned. Hils hjerteligt Deres kjre Kone og hendes Fader.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus