Dato: 10. februar 1852
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 238. Fra Henriette Wulff.

St Croix d 10d Februar 52.

Til Andersen.

Atter har De givet os den yndigste Blomst Hyllemoer! Tak, kjre Ven, for den! Jeg lser den et Par Gange om Dagen, og den kunde blive Skyld i, at jeg, svigtende alle vidtudstragte Planer, snrte min

Randsel for lige at vende om til Hjemmet! Salaedes slaaer den an paa Hjertets bedste fineste Strnge, at der klinger lutter hjemlige Toner for mit re og Hyllebudsken dufter saa strkt, at jeg kan mrke det fra Danmarks er her ud til de Caraibiske! - Skjndt jeg ikke lnge har hrt fra Dem selv, veed jeg dog at De seer glad og tilfreds ud, en lille Fugl har sjunget derom, og hvor er det naturligt, om det end fyger og sneer, om det er mrkt og blsende, saa maae De dog fle en dejlig indre Varme og Glde, siden De saaledes kan sende de meest oplivende Straaler ud i Verden!

Jeg lnges hjerteligen efter at hre Noget directe fra Dem, det har aldrig vret saa lnge mellem Deres Breve, som dennegang, maaske var de venlige Ord til mig med den ulykkelige Amazone,2501 der nu ligge paa Havets Bund og lses af Fiskene, var det Tilfldet, da skriv endelig strax til mig igjen, do

my dear friend. - Deres Skyggebillede seer jeg daglig paa, og glder mig derved; fra Gouverneuren skal jeg meget hilse Dem, han sprger om det er en Lauerbr-Green, De sidder med i Haanden? det glder Alle at see Deres Portrait. Har De haft Brev fra Frederike Bremer siden hun kom hjem? Er det sandt at hendes Syster Agatine er dd? Man siger ogsaa at Jenny Lind's Moder2502 er dd, og at hun pludselig rejser til Sverrig.

Fra Nordamerika har jeg haft flere Breve fra Fr: B:s Venner, der ere meget spndte paa om hun giver Noget ud om Nordamerika, da hun nylig har skrevet til en Herre i Philadelphia at hun for det Frste ikke

vilde af Grunde som hun selv ikke var Herre over! Hvad kan det vre? De ere jo blevne lidt forskrkkede derover, da Ingen

kunde bedre end hun, sige de. - Nu Levvel, min kjre gode Ven! Snart har De vel Foraar, Blomster og Frugter! - De omfavnes

af Deres Sster Jette.

Efterskrift.

d. 14d Februar 52.

Efter at have skrevet dette frste enkelte Blad til Dem, kjreste Andersen, i min frste Glde og Begejstring over Hyllemoer modtog jeg i Gaar, et saa kjrt velsignet Brev fra Dem; som jeg er saa opfyldt af, at det er muligt Efterskriften her, bliver lnger end Brevet selv. Hurra fordi jeg fik det Brev og ikke Fiskene, thi var det sendt betids nok fra Kjbh: skulde det have vret med Amazonen, hvorfor ogsaa Chr's Brev af den Dato er gaaet tabt, men Deres

reddet; takket vre min sde lille Systers Opsttelse, som jeg nu aldrig meer skal narre2503 hende med, siden det falder saa heldigt ud. Det var da et fortreffeligt Brev, min egen gode Andersen, og hjertelig Tak derfor. For at bevise Dem, at jeg

ogsaa er et praktisk Menneske, som man jo heller ikke vil tro om mig, (hjemme at sige,) da en Profet jo aldrig er agtet i sit eget Land,2504 som vi veed, vil jeg strax besvare Deres Sprgsmaal, eller rettere tage Rejsen til Amerika fra den praktiske Side; at jeg ikke strax gjorde det, var jo fordi jeg fandt det overfldigt, saalnge der aldeles ingen Tanke var om at De vilde hre paa mig. - Fra Kjbh: til Liverpool i England maae De selv bedst kunde udregne hvad det koster, da De har saa ofte vret i de Farvande. Fra Liverpool til enten Boston eller New York hvortil Dampskibe gaae hvr Uge, skifteviis, hvr anden Gang til det Eene og hvr anden Gang til det andet Sted. Til Boston vil vel vre en Dag kortere Rejse; og De der ogsaa strax trffe mange Videnskabs Mnd og Tilbedere af Dem, det er anseet som intelligentsens Sde, passagen kan jeg i dette jeblik ikke aldeles njagtig angive Dem, da det undertiden variere, men en Herre gjorde den tour for nogle Aar siden og betalte 125 dollars for Alt, hvilket er paa Dansk 250 Rbd: men jeg skal strax skrive til min Ven og commissionr i New York og faae aldeles

njagtig Underretning, paa Skilling. Det er jo rigtignok temmeligt dyrt for at have sondt i 10 12 Dage, men i Alvor vil dog ingen af os betragte det fra den Side. For betnker man den immense Vej man tilbagelgger, gaaer over Oceanet fra den gamle til den ny Verden, der da aabner alle sine Skatte for Een, saa er det dog ikke mere i Forhold end alle Dampskibs Rejser. Paa de allerbedste eleganteste Hoteller i hele Nordamerika giver man for 24 Timer 2 Specier2505 for Alt , sit Vrelse, Frokost om Morgenen, der er uhyre elegant og solid, en dito Middag, og the med Tilbehr om Aftnen. Intet Steds er Alt saa propert og elegant som i de amerikanske Hoteller, det er saaledes i det Store , at man ingen ide har derom i Europa. Hvad Rejsedagene angaae kan man jo ikke bestemt angive hvad det koster, da man kan gjre kortere eller lngere toure, men jeg har en fortreffelig Guide eller Vejviser som jeg skal sende Dem med det Allerfrste; med Chr's Hjelp, for Sprogets Skyld, vil De i kort Tid stte Dem ind i Alt, hvr Priis, for hvr Miil i alle Retninger af Jernbaner og Dampbaade er njagtig angivet deri. Ellers er der en Mand i Kjbh: der er som en Amerikaner i den Retning og veed ypperlig Besked, det er Capt Magens ,2506 han er lidt kjedelig, men det er jo det samme, han er det tjnstvilligste Menneske jeg kjender, og saa velmenende og hjelpsom, og har vret vandt til at tage Alt paa det meest economiske. Dette for det Frste - meer en anden Gang.

Gud velsigne Dem Andersen, for hvr Gang De saa broderligt oprigtigt taler om min Hjemkomst, det gjr mig saa godt at see det vilde glde Dem, jeg kan kun takke Dem, men i en anden Verden, skal De see, hvor meget godt De har gjordt mig! Om jeg kommer? - Det veed kun Gud, jeg har for jeblikket ingen ide derom. Der er en Mngde jeg saa gjerne vilde svare paa i Deres Brev og tale med Dem om, men i Dag vil jeg ikke gjre Brevet tykkere og maae derfor tage Reeb ind i Sejlene! Hvad den Hethske enthusiasme angaae, kjender jeg nok mine gode Kjbhavnere, det er strktproppet l de trkke op - for en Clara Raphael - Rossi Mams: Pohlman, ja det hudsker jeg som var det i Gaar, - men de finde altid den sidste Flaske den Bedste - og Eeneste. Inderlig Tak for Hilsnen fra Fru rsted og Mathilde, vil De bringe min Oprigtigste igjen! - Deres ny Eventyr glder jeg mig uhyre til, De veed ethvrt nyt Eventyr af Dem, er den strste Fest for mig! At have glemt et nske af Dem, finder jeg utilgiveligt, og det har jeg gjordt med en godtkjbs Udgave af Noget af Deres[;] med nste Merlin2507 skriver jeg da derefter til New York, og tilgiv mig, min Ven. Tak for alle de artistiske Nyheder De giver mig, det er de Frste jeg hre. At Madonna, copieret, er kommet til Kjbh, glder mig, - at see Marstrands Sommerfest i Lecksand, skulde jo vre en Fryd, som jeg neppe kan tnke mig, da jeg nu er saa forsulten paa slige Herligheder at jeg neppe kan tnke mig det. - Men at leve i

og med

Naturen, som jeg i almindelig gjr her er jo ogsaa godt. Poesie lever jeg hjt med, ved at lse og gjre Bekjendtskab med de nordamerikanske Digteres Frembringelser, hvoriblandt der er gandske herlige Sager. Deres Hyllemoer savner jeg ret i disse Dage den er hos Feddersens, der er Deres gode Venner, hvor hun er elskvrdig god og forstandig den Fru Feddersen, ham kjender De; han er jo i Besiddelse af samme gediegne Egenskaber. De venter Brev fra mig med den frste Svale, her er det vist hos Dem fr

Svalen kommer, lad det tilvifte Dem Soelskin og Blomster Duft, vi har her hele Vinteren. Deres Brev lste jeg paa en klar Dag, i lyst humeur, men ikke

ved Vinduet, da Solen skinner for strkt til det, og jeg sad indenfor de lukkede grnne Jalousier, saae altsaa ikke om der flj nogen Fugl over Havet, men det er jeg vis paa der gjorde, da Pelicanerne ere i en aldrig standset Fart paa Kysterne hele Dagen, fange Fisk, som de dykke ned efter, og sidde og nyde deres Bytte i de strkeste Brndinger, hvor de vugges op og ned. Her udenfor mit Vindue er en lille Rede med to Colibri Unger i, De kan tnke, det er Noget af det nydeligste miniatur man kan see. Sukkerhsten er nu i fuld Gang, og jeg gaaer ofte ned til Vrkerne i Kogehuset for at nyde den behagelige Athmosp[h]re af det kogende Sukker, det gjr mit Bryst saa godt, men Varmen kan De troe er god derinde. Jeg er en stor favorit hos Negerne, og alle Couleurte, da jeg af Hjertet vil dem vel, som de godt kan mrke, skjnt Huden er mrk og sort, slaaer der ofte gode rlige Hjerter der bag, som Mange her betvivle og bengte, men det er dumt. - Nu Levvel min egen kjre Andersen, det er saa dejligt at tale lidt til Dem, gid jeg kunde hre Deres Stemme, Deres Svar gjennem Rummet, over Havet! Deres tro

Sster Jette

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost