Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. september 1833
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Se-Cadet Academiet d 17 September 1833.

Hvor lnge har jeg opsadt at skrive til min kjre Andersen, men nu skal det blive Alvor i Dag. Grunden var egentlig at jeg havde saa gjerne nsket at lse Deres Agnete frst; men nu er det 3 Uger siden den kom til Byen, og endnu har jeg ej seet Noget til den, Gud veed hvor lnge det endnu kan vare, og om jeg seer den. Det forekommer mig egentlig tragicomisk, at Agnete, skrevet af Dem skal vre her i Byen, uden at jeg seer den, jeg der har haft saa stor interesse for hende. Havde jeg ikke haft saa mange andre Glder i denne Tid, vilde det have smertet mig? mais que faire! Paa tredie eller fjerde Haand har jeg hrt noget om den; men det var af en hist ukompetent Dommer [Hul i Papiret ]. Dog vr overbeviist om, at jeg troen det ej er Deres Mening, at jeg er Stedbarn. Hvilken Glde har jeg ikke at meddele min kjre Andersen i Dag, de elskede Brdre ere hjemkomne,388 elskelige som altid, gode fortreffelige kjrlige Brdre; O De veed hvor jeg holder af dem, De begriber hvor lykkelig jeg er, og vi Alle! For i Vinter blive de begge i Hjemmet, og jeg ogsaa; hvad Foraaret bringer; naar Trkfuglene drage, blive vi vel heller ikke i Reden; men Intet er endnu bestemt. Tak, Tak, godeste Andersen for Deres to smaa Breve; det frste fra Paris, det andet fra Schweitz, hvr Linie fra Dem, er mit Hjerte kjrt, det veed De. Nu er De paa Jurabiergene; men naar disse Linier trffe Dem er De vel i det gamle Rom. Hvor De er lykkelig!!!

Deres kjre Frue Lesse har jeg besgt, at det gldede mig usigeligt at lre hende at kjende, behver jeg ikke at sige Dem, vi talte meget om Dem. Naar Deres Pakke Kobbere komme (Waagepetersen har endnu ej sendt dem) bringer jeg hende dem, De har bestemt for hende. For min Vandme Sttte takker jeg meget, den vil vist glde mig, naar jeg seer den. Med Hr Schwartsen modtog Moder et Brev og en Pakke med Comedieplakater og Regninger fra Dem. De siger i Brevet: det er den anden Pakke De sender hjem; men Moder beder mig sige Dem, at hun Ingen frste har seet, saa jeg er bange den er forkommet; med Hvem sendte De den hjem? Wilhelm v Dockum har talt om en Pakke han har givet E: Collin;389 maaske er det af en Fejltagelse den, der skulde have vret gjemt her. Dog hvad der kommer i vores Hnder af Deres, skal paa det troligste opbevares til Deres Hjemkomst. - Det glder mig at De dog saae Victor Hugo fr De forlod Paris, og at Heine er en rigtig Bekjendt af Dem, sees vi engang, da skal De dygtig fortlle mig om ham. Det glder mig dobbelt at De bestandig holder af Heine, da jeg af en dum Landsmand, som De har levet med i Paris har hrt, at De nu var vred paa ham. Men jeg tnkte nok det var et Vrvl, som de fleste Landsmnd De har vret plaget af i Sommer. - Jeg skriver i Dag kun denne convelut, da De herinden i faaer et dejligt stort Brev fra Frue Lsse, som vist ret vil glde Dem. Alle her hilse paa det venligste. Brdrene vilde gjerne skrive Dem til, men de troer, De har saa mange interessante Correspondenter at deres Breve vilde vre overfldige, som vel ogsaa er sandt. Kommer Wilhelm Dinesen til Italien, da beed ham skrive os til, et ret langt omstndeligt, dejligt Brev, som han kan, naar han vil, siig ham at vi Alle mindes ham kjrligt, og nske ret at hre noget fra ham. Peter hilser ham fra M:R;390 vil De sige ham det. - Atter gaaer Kjbenhavnerne i det gamle Trit til comediehuset, der gives som sdvanlig nsten lutter flaue Ting. Kommer man udenfor, er Luften graa, fugtig, kold, Gaderne Smudsede, hu - det er en hslig Beskrivelse, og saaledes er det dog her i det gode Kjbh:, tak De Deres Gud, at De vandrer under Italiens klare Himmel. Dog utaknemlig maae man ikke vre; jeg veed dog et Sted hvor der er godt at vre, hvor fire Sdskende ere lykkelige ved at vre samlede, efter en lang Skildsmisse, og Forldrene lykkelige ved at have alle deres brn om dem, hvor Andersen er holdt af, ofte talt om, ofte savnet; men isr af den Eene , der isr er ham hengiven som en Sster, der endogsaa glder sig over at han er borte, da han er saa vrd at nyde Alt Skjndt! Er det ikke smukt af hende? For denne Hengivenhed lnner De hende igjen, ved undertiden at sende en lille Tanke til det Hjem, jeg nylig beskrev. Levvel, vr ret lykkelig og fornjet! Henriette Wulff.

[Udskrift]

A Monsieur Monsieur

H: C: Andersen Recommande aux soins obligeants de Mr de Grevencop-Castenschiold

Attach la legation danoise Paris

[Tilfjet med fremmed Haand] Rue Vivienne Htel Vivienne

[Adressen overstreget og rettet til ] Rome poste restante.

[Over Adressen ] Paris 28 Sep. Venskabelig Hilsen fra din O. M.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus