Dato: 23. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 April 1851!

Kjre Hr Bonnier!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev fra 11 April. De har, rimeligviis allerede nu for et Par Dage siden modtaget de fire frste Udhngs Ark af min nye Bog, i denne Uge vil De faae fire til og saaledes paa det hurtigste, efter som jeg kan faae det Trykte her fra Bogtrykkeren. At Forfatteren / til &Sjjungfruen" overstter min Bog, glder mig srdeles, han har Greb paa min Fortllingsmaaden, og jeg tr tro nogen Kjrlighed for et Arbeide af mig; tak, fordi de har valgt ham detil. Jeg har skrevet et lille Brev til ham, det er De saa god at besrge. Jeg lnges efter at vide hvad De, og Hr Bckmann nu synes om min nye Bog, som er hele Udbyttet nsten i 3 Aar, af hvad der er skudt frem i min Digter- / have; men disse tre Aar have vret Lreaar, Udviklings Aar for mig, vil jeg tro! - Jeg beder meget at Ingen, uden De hist ndvendige - faae noget at lse af min Bog fr den heel er udkommen, og at slet intet tidligere nogensteds blive trykt. Gid man i Sverrig see min Kjrlighed til det kjre naboland og at man maa erkjende at Improvisatorens Forfatter har tegnet svensk Natur, som man jo siger han har vret heldig med italiensk. Hils hjerteligt Deres kjre Frue, deres Broder og hver, som venlig erindrer deres meget hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus