Dato: 25. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Marts 1851.

Kjre Ven!

Idag har jeg faaet Brev fra Arvestorhertugen af WeiIDar; han er srdeles glad over at erholde min Buste fra Deres Haand og beder mig forelbigt udtale til Dem hans srdeles Tak; han vil senere selv skrive Dem til og sige, hvor meget han skjnner paa Deres venlige Opmrksomhed mod ham. Han tilfier dernst, at jeg maa bede Dem endeligt srge for, at den bliver srdeles vel indpakket, at den ikke skal lide paa Reisen, og sender mig dernst en Adresse for Dem til den sachsiskse General-Consul i Hamborg; den er skreven med Hertugens egen Haand, saa De vel kan lade den flge med til Consulen, der maa kjende samme, og altsaa vel er endnu omhyggeligere; samme Papir lgger jeg ikke heri, da jeg ikke veed, om Fodposten efter min Udskrift her bringer niagtigt mit Brev; lad mig derfor snarest vide, om De har modtaget det, og da skal jeg sende Dem Adressen til Consulen. Hils hjerteligt Deres Kone! Det var da sidste Gang De, hun og jeg vare samlede hiin Middag hos rsted, husker De vor Samtale om Tro og Videnskaben? Hils Fru Lsse og Fru Bech!

Venskabeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant