Dato: Marts 1851
Fra: Albert Bonnier   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

S.T.

Herr H. C. Andersen

Kjbenhavn!

Af Herr Reitzel har jag erfarit att Deres Resa i Sverige nu r i det nrmaste fullndadt i Manuskript och som jag redan fr lngre tid tillbaka utlofvade mine Abonnenter p ett Bibliothek for Underholdnings Lectur, som jag utgifver "Europeiska fljetongen" att detta arbete skal komma att intagas deri, har jag ocks flerra gnger anmodat Hr Reitzel att tidigt meddela mig originalet.

SOm jag nu hrer, s nsker De ngot honorar och jag r ocks garna vilig att erbjuda Dem et sdant - likvl kan jag icke utlofva ngon strre summa - ty dels ro upplagorna icka stora, som man kan gra p et dylikt arbete - dels ro, som De ocks knner, bokldapriserna p sdana arbeten i Sverige betydligt billigare n i Danmark. D jag emedlertid anser det fr en heder att vaara den, som introducerar Deras arbete hos Svenska Publiken, vill jag grna g in p att gifva Dem ngon billig ersttning och har fr den skull bedt Hr Reitzel att uppgra denna sak (?) med Dem - dock nskar jag i s fall att

1:mo Manuskriptet, det tryckta Originalet faaes s tidligt fversndst helst arkvis med Brevposten, s att fversattningen kan komma aut i det nrmaste tminstone lika tidigt som originalet - och jag derigenom hafva en garanti att icke mjligtvis ngon Concurrens kan oppst uti en annan fversttning,

2:do) nskade jag grna att f p ngot vis uttryckt eller tilnnagifvet p titeln eller i ett forord att denna upplaga sker med frfattarens sanction. Det skulle vare mig krt om De med omgende ville hedra mig med ett par ord dessangende.

De har vel modtagit den lilla p mitt frlag utgifna boken "Sj-Jungfruns Sagor" som forf. dedicerer till Dem. Jeg sendte Dem ved Hr. Reitzel 1 ex deraf.

Om De nskar nogle flere till nogle Bekiendte, s st de grna till tienst.

Deras tillgifne og rdigst

Albert Bonner

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost