Dato: 30. juli 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

64. Til E. Collin.

Paris den 30 April [c: Juli] 1833.

Min kjre, kjre Eduard!

Her flger et Brev til Dem og alle de andre om Julidagene. Dersom Jette Wulff er ariveret, kunde De lade hende lse det med, saa behver jeg ikke at skrive det samme til hende; dog det beroer paa Dem. Hr. Liunge vilde De vist ogsaa forbinde Dem om De gav ham en enkelt Notits af Brevet. Det har ellers vret tre dyre Dage, men man kommer jo aldrig mere til slig en Fest, det er en Epoke i mit Liv! Gid De havde vret her! ja, min trofaste Eduard, jeg har ved hver Glde, ret nsket at De kunne have deelt den med. Igaar havde jeg haabet Brev fra Dem men fik ikke. De kan ikke troe hvor man saa langt borte, lnges derefter! Den 10 eller 16 forlader jeg Paris! jeg har strkt i sinde at leie mig ind hos en Familie i Schweits og blive der een Maaned, for at vre ndt til at tale fransk. Man siger at jeg for 20 preusiske Dalere kan komme i Pension og det er da mindre end det Halve af hvad jeg giver ud i Paris. Lidt kjedeligt vil det vel blive, flere raade mig derfra, men jeg troer det er fornuftigt, kan det kun lade sig gjre! jeg tager da enten til Locle mellem Jurabjergene, (det skal vre en smuk Landsby), eller til Vevay ved Genfersen, taler Fransk, studerer italiensk Grammatik, skriver paa Agnete og faaer maaskee Hjemvee i min Eensomhed. Dog endnu har jeg ikke ret Idee om hvorledes det bliver. Mit nste Brev vil mlde min Afreise og Reiseplan; jeg skal da fortlle en Deel om Paris og om det Liv vi fre. De Danske hnge her sammen som Borer111; det er slet ikke rart og de ere ikke alle lige elskvrdige. Her er ordenligt et lille Kjbenhavn, formeligt partier, men i al Venskabelighed; jeg hrer til det diplomatiske, dog det fortlles Dem vel af Hr Schram og Seemann, med meget mere! Jeg kan ellers tnke mig hvor der vil blive snakket om Paris og meget forskjelligt! Gud skee Lov, jeg ikke skal hre det! Men nu lev vel, min egen kjre Ven! skriv mig endelig snart til, er jeg borte fra Paris da besrger Carsten skjold Brevet112 til mig. 113Tnk paa mig, som jeg paa Dem! Flere Danske bede at hilse! i fuld Galop!

Deres broderligsindede

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost