Dato: 4. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 4 Juli2220 1850.

Min kjre, ssterlige Veninde!

tak for det venlige Brev jeg fik i Dag ved Middagstider; jeg benytter den lange Aften til at skrive og skal imorgen levere Breve for Hamilton, hvem jeg beder Dem bringe min hjerteligste Hilsen og nsket om en behagelig Reise; vil De ikke nok paalgge ham, at Brevet til Beskov maa han endelig ikke glemme at aflevere, og skulde Beskov, hvad jeg dog slet ikke troer er Tilfldet, vre borte fra Byen naar han kom, Brevet da maa blive afleveret i Beskovs Huus; der staaer et og andet deri jeg dog gjerne vilde han skulde have og det er ikke blot et Anbefalings Brev for Sir Hamilton, men tillige et Svar paa en Skrivelse jeg fik fra Beskov, da jeg nyelig var i Silkeborg. - I et Par Dage har jeg lidt af Tandpine;2221 igaar blev jer skaaret i Tandkjdet og befinder mig nu vel; jeg har ellers vret ganske febersyg; Veiret er kommet i det urolige Hjrne, og jeg har saaledes, lidt af Tandpine og lyriske Stemninger, som jeg troer Forfatteren af den nye Barselstue siger;2222 apropos, man kom aldrig efter hvem den Mand er. - Det maa vre et histbegavet Menneske og overordenlig taus! - Jeg skriver, omskriver og reenskriver daglig paa Sverrig og dog er det ikke Meget hvad jeg har. En halv Folkekomedie: Hyldemoer ,2223 har jeg skizzeret og daglig seer jeg ind i de blomstrende Hyldebuske om jeg ikke skulde faae hende heel; Markerne herom Glorup vrimle med Storke, forleden talte jeg 45 paa een Ager. Skoven er endnu saa frisk, saa ung - jeg er det ikke ret - det er en deilig Tid medens man endnu fler, jeg flyver fremad - jeg synes min Flugt er standset;2224 der ligger Krudt Damp; der kjrer tunge Materialevogne hen ad Livets Landeveie, Poesiens Have brolgges - ja, ja, ja! jeg tvivler ikke paa at Verden i det Hele gaaer fremad, men vore Dage er et Overgangspunkt, altsaa hverken Kjd eller Fisk, og derfor tunge at tre. - I Deres forrige Brev var der en Yttring, som om De ikke var tilfreds med Varbergs Skrivelse fra Trollhtta, jeg syntes just at den var saa interesseret for Deres Velbefindende der, ja at Hr Varberg og Kone vilde have Dem just anbragt paa det Bedste. Tillader Deres Sundhed det , saa vov Reisen og jeg er forvisset om at De vil blive tilfreds med Menneskene og henrykt over Naturen, men bedst bliver det dog forud at skrive et Par Ord om Deres Ankomst. Fra Deres Broder Christian har jeg nylig faaet et lille Brev,2225 og igaar skrev jeg ham til igjen; ehlenschlgers Erindringer2226 har jeg lst i disse Dage og lnges efter Fortsttelsen; fra rsteds2227 hrer jeg, at ehlenschlgers Bger ere daarligt gaaet af ved Auction, det er srgeligt at hre; De

glemte vel, hvad jeg eengang bad Dem om, at tale til William om den lille Antikke Lampe jeg bragte hjem fra Grkenland og forrede hans Fader; har den vret paa Auctionen vilde jeg gjerne have kjbt den. - Gld mig snart med et lille Brev, De veed ikke hvorledes Deres Breve, hver er som en forfriskende Bouquet for mig og jeg gjemmer jo Bouquetterne for alle Tider, lser efter Aaringer Duften frem igjen paa det hvide Blad. Hils Deres Sster, Svoger og Snnerne. - Og nu hjerteligt, broderligt

lev vel! her har De en lille Romanze, nylig skrevet.2228

Hvil sdt!

Hvil sdt!

Som var Du lagt i Ddens Skriin,

Du min Erindrings Rose faur og fiin,

Du er ei Verdens meer, Du er kun min,

For Dig jeg synger mine Taarer trille,

Natten er smuk, Natten er stille;

Ddt! - Alt er ddt!

Hvil sdt

Hvert Barn i Ly af Fader vor

Du Lidende i Svnen Sundhed groer,

Og Du som elsker, haaber, barnlig troer,

Gid ingen Drm Dig ved Din Lykke skille;

Natten er smuk, Natten er stille.

Ddt! - Alt er ddt!

H. C. Andersen.

Jeg seer af Avisen at Bhgs Parodie paa Ole Lukie er udkommet,2229 hvorledes er den? Hvad sige Folk om den? Det er slsomt at jeg aldrig undes Ro!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus