Dato: 20. juni 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 206. Fra Henriette Wulff.

Kbh: d 20 Juni 50.

Hvormeget har jeg ikke at takke Dem for kjre gode Andersen! Deres venlige Breve, Deres interesse for min svenske Rejse, Deres Deeltagelse da De hrte jeg var syg, for Alt det havde jeg for lnge siden nsket at takke Dem, men frst i disse Dage er jeg atter kommet til saamange Krfter at jeg kan skrive Dem lidt til. Ja jeg har rigtignok vret temmelig syg, men nu er det saa godt som glemt, og jeg fler mig kun meget mat, og skulde nu for at styrkes af Luften lidt ud paa Landet, men det er vanskeligt at finde Lejlighed. Min svenske Rejse maae jeg destovrre vist give Slip paa for det frste, men ikke destomindre taknemlig er jeg Dem for Deres venlige interesse og den Ulejlighed De har haft. Jeg sender her Brevet fra Hr Warberg tilbage, efter det at dmme, er der jo egentlig ikke Plads til mig ved Trolhtten, hvor Lille jeg end er, - dog var jeg rigtig ved Krfter gik jeg dog dertil, og skulde nok finde rum.

For Deres herlige velsignede Breve er jeg bleven hjertelig glad, De er dog altid saa fortreffelig og god og elskvrdig, altid Dem Selv! Hver Linie glder mig, og jeg har ofte lst dem igjennem. Nu er De i Roe paa eet af de Steder jeg helst veed Dem, paa det stille Glorup; Sommeren lader jo nu til at blive lidt sommerlig, som jeg haaber vi Alle skal have godt af. - Hvor kjedelig at De og Broder Chr: ikke traf sammen i Fredericia, eller at De ikke gldede Chr med et lille Besg i Kolding, da De var saa nr; nu rejser Worsaae derover, for ogsaa at besge en Sster udenfor Kolding, Grevinde Rantzau.2210 Maaske vil De trffe sammen i Fyen, hvor han vist vil opholde sig lngst. Denne, the most amiable antiquary blev lidt overkjrt af en Droske forleden Dag, dog kun hans eene Fod, Terne troer jeg det var saa han laae nogle Dage paa Sophaen, men nu er han fuldkommen rask igjen, og har gaaet herop. Fra ham mange Hilsner, som ogsaa fra Frk Cold, jeg troer hun rejser til Fyen frst i July.

Men de allervarmeste Hilsner har jeg at bringe her hjemme fra, fra Sster Ida fra Koch og Brnene. Jrgen er i Lund i disse Dage til en Studenter-Fest,2211 - Her har vret en Deel Svenskere i Byen, her i Huset vare 3 Gjester, vakkre Mennesker, og vi kan Alle synge med Andersen: Jeg er en Skandinav!2212 - De kan nok mrke paa dette Brev, det er et reconvalesent Brev, det er lidt besvrligt for mig at skrive, da mit Bryst ikke taaler, jeg bugger mig forover, tag til Takke kjreste Andersen, det er skrevet med saa mange venlige Flelser for Dem, med saa megen Glde ved at tnke paa Dem, at jeg slet ikke vil give mig af med at beskrive det, men kun sige Dem hvad De dog veed, at jeg bliver saa hjertelig glad ved Deres Breve, og ved at hre at De har det godt. Jeg havde egentlig meget at tale med Dem om, men det tr jeg nu slet ikke indlade mig paa. Snart har De igjen Brev fra Deres Ssterlige, oprigtig hengivne

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost