Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. juni 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

59. Fra E. Collin.

Kjbenhavn d. 25de Junii 1833.

Kjre Ven!

Hermed sender jeg de forlangte Penge: nemlig: 83 Specier eller 166 Rbd. r. S. 209 & 210 1/2 = Bco mU 247.4 i en Vexel paa Handelshuset: Rougemont de Lowenberg i Paris. Disse Penge har jeg skrabet sammen paa flgende Maade.

Af de 33 Specier (omtrent) som Reitzel skal betale, kunde

han for ieblikket kun udrede ......................................................20 Specier

Fader har da tilskudt de vrige ........................................................13

--

De 50 Specier, som De nskede desuden, har jeg optaget af Deres

Reiseunderstttelse for nste Aar............................................50

--

---------------

83 Specier

Naar De altsaa kan faae 50 Specier for Agnete, maa disse betragtes som 100 Daler af Deres Understttelse for nste Aar, men de kan jo naturligviis faae dem, naar De vil. ....

Hilsener fra Alle i det Uendelige. Lev vel, kjre Ven.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost