Dato: 8. juni 1833
Fra: Signe Lsse   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Signe Lsse til Henriette Hanck. (Udtog) d. 8. Juni 1833

............................... Vores Andersen har jeg havt Brev fra, han lnges vel efter Vennerne, men finder Paris i Forhold til Kbhvn. som en Perlemoors?Sal til et Vognskur; hans Frken Wulf har jeg talt med, hun er langt elskeligere end hans Lovtaler lade mig forestille hende, hendes deilige brune ine, som han altid priste var imidlertid klart himmelblaae det er kurist at det Menneske kun seer Sjlen i det og ikke det legemlige er der megen Forstand seer han iet brunt er der megen Ynde seer han det blaat og bryder sig ikke om hvad det er...................

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost