Dato: 5. april 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: J V Sonne
Sprog: dansk.

Kjb 5 April 1850.

Kjre Sonne!

Det er mig en Trang at sige Dem min varme, inderlige Tak for Deres herlige Billede fra Slaget. Da jeg frste Gang stod foran det kom Taarerne mig i inene, og det er gaaet Flere som mig. De har givet os levende Mennesker, som vi fle med; det Hele er saa sandt og forstaaeligt! Gid De maa leve og give os mange Billeder, hvori der er en saadan Digter-Sjl som i dette, som i det ifjor, hvor Storkene fli ind i Flammerne, og "den danske Sommernat ved Kilden"! Jeg veed det, De vil venlig modtage ogsaa min, den Enkeltes Tak! Mange, Mange fler det som jeg!

Deres meget hengivne

H.C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 152)

[renskrift]

Kbenhavn 5 April 1850.

Kjre Sonne!

Det er mig en Trang at sige Dem min varme, inderlige Tak for Deres herlige Billede fra Slaget. Da jeg frste Gang stod foran det kom Taarerne mig i inene, og jeg veed Flere det er gaaet, som mig. Det er levende Mennesker De har givet os, det Hele er saa sandt saa flt; gid De maa leve og give os mange saadanne Billeder, da ville vi Alle vre stolte og glade over at kalde Dem vor! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 12, 153)