Dato: 3. august 1849
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

231. Fra E. Collin.

Antagende, at De nu er udskrevet fra Vadstena Kloster, venter jeg, at dette Brev trffer Dem i Gothenborg, hvor De vel alt har faaet eet fra mig. Det forrige vil De maaskee finde noget gnavent i Anl. af Deres Beklagelse over Pengene, men forresten var Meningen ikke gnaven. Der som De vil gjre Penge i Gothenborg kan De blot henvende Dem til Butenschn eller Kammerraad Bang, med hvem jeg har aftalt det Forndne, eller, hvis disse skulde vre reiste, da til Mgler Westberg. ibidem.

Hermed et Brev, formodentlig fra Bentley; jeg har aftaget det meget tykke Segl, som koster Penge paa Posten.

Jeg billiger aldeles Deres Flelse med ikke at skrive til Prindsen af Weimar nu, men frst senere. Men han har ogsaa Ret fra sit Standpunct.

At De ikke har faaet Breve fra os, er meget kjedeligt; men kjre Ven, hvor i al Verden skulde vi skrive hen, medens De flakkede om; paa Deres store Reiser tidligere vidste vi altid bestemtere, hvor De var.

Om vore politiske Affairer skriver jeg ndigt, thi dem har jeg ikke megen Forstand paa. Vaabenstilstand har vi jo nu, men dog ikke rigtig; Blokaden vedvarer, thi der er Uenighed om Grndsen, Sprgsmaal om Oprrerne vil gjre Modstand etc. etc.

Men at vi seirede ved Fredericia, det er vist; hvilken Enden ogsaa bliver, saa er det en uhyre moralsk Gevinst for Danmark.

Nu gaaer jeg ud til Louise, for at tilbringe hendes Geburts Dag der med Familien.

Og nu kommer De jo snart.

3/8 49.

Deres evige

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost