Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. oktober 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 167. Fra Henriette Wulff.

Mandag Aften [2.10. 1848].

Det fornjer mig at kunde sige Dem, kjre Andersen, at jeg har seet 8 Buster2004 af Dem i Dag, man kan jo aldrig see Dem for ofte! Den oprindelige er atter ved Siden af Jenny Lind's i Bissens Atelier, og de 6 Exemplare kunde bringes Dem Torsdag Formiddag, jeg sender da Bud efter de To, der skulde glde os her. Gipseren sender Dem tillige Regningen, men beholder Forellen, som jo er Deres

Ejendom lidt endnu, for at tage endnu 2 Afstbninger, som De jo nskede flere end de frste 8 bestilte. Er det saa rigtigt?

Jeg veed Een De kunde glde med en Buste af Dem, men jeg veed ikke om De

vil; naar vi sees siger jeg Dem det. - Snart haaber jeg De seer til os, maaske i Morgen, vi lnges som altid efter Dem. Besger De ikke snart Bissens de sprge altid saa meget til Dem, i Morgen trffer De i det mindste den lille Frue her til Caffe. God Nat kjre Ven Andersen,

Sisterly Yours Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost