Dato: 2. oktober 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 167. Fra Henriette Wulff.

Mandag Aften [2.10. 1848].

Det fornøjer mig at kunde sige Dem, kjære Andersen, at jeg har seet 8 Buster2004 af Dem i Dag, man kan jo aldrig see Dem for ofte! Den oprin­delige er atter ved Siden af Jenny Lind's i Bissens Atelier, og de 6 Exem­plare kunde bringes Dem Torsdag Formiddag, jeg sender da Bud efter de To, der skulde glæde os her. Gipseren sender Dem tillige Regningen, men beholder Forellen, som jo er Deres

Ejendom lidt endnu, for at tage endnu 2 Afstøbninger, som De jo ønskede flere end de første 8 bestilte. Er det saa rigtigt?

Jeg veed Een De kunde glæde med en Buste af Dem, men jeg veed ikke om De

vil; naar vi sees siger jeg Dem det. - Snart haaber jeg De seer til os, maaske i Morgen, vi længes som altid efter Dem. Besøger De ikke snart Bissens de spørge altid saa meget til Dem, i Morgen træffer De i det mindste den lille Frue her til Caffe. God Nat kjære Ven Andersen,

Sisterly Yours Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost