Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 150. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn Tirsdag d. 27 Ju[ni] 48.

Kjre Andersen! Jeg modtog i Morges Deres Brev, og for at takke Dem derfor, og sige Dem at jeg rigtig har modtaget det, sender jeg disse Linier, at De kan vre gandske vis paa at blive taget imod paa Jernbanen, det er jo Kl.7 den kommer her. Vi glde os Alle, Store og Smaa ret inderlig til at see Dem igjen. Her i Byen er Alt saa stille og roligt, men med Guds Hjlp skal der snart komme lidt Liv i det, naar vi slaae til, og faae Sejer! Det ahner mig De bringer Held med Dem som altid, og vi vil snart hre Nyt. Kong Oscar er bestandig ovre i Malm, der kan De en Dag besge ham; man venter med stor Lngsel paa Oxholms Tilbagekomst fra Petersborg,1918) man venter meget vigtige Ting med ham.

De har ret hjertelig faaet mig til at lee af Deres kjre Linier i Dag, over det Tilflde at det just skulde strmme ned naar De var i det yndige Sore den vaade Stvle eller Flaske, eller hvad er det De kalder den.1919) De har Mose-Fornemmelser det er et dejligt Udtryk, tak for den Berigelse af det danske Sprog. Dog takke Dem for et Ord naar man har saa meget andet Stort og Godt at takke for, synes De vel ljerligt om. De kan troe jeg glder mig ikke Ringe til at hre Slutningen af Romanen, og at den er bleven liig det vi alt kjende, er jeg vis paa.

Fra den gode Grimur : skal jeg hilse paa det hjerteligste, at han ikke har skrevet Dem til, er fordi han har haft saa meget at tage vare i denne Tid, og hvad Fejltagelsen angaaer af den tydske Oversttelse1920) har han vist troet det var bedst at lade den glide over, som De kan troe det var, dog nu taler De jo snart med ham, det gode gemytlige Menneske, der jo mere man kjender ham, gaaer med Syvmile Stvler ind i Hjerterne, saaledes er det i det mindste Tilfldet her i Huset.

Paa den anden Side blev jeg afbrudt af et ikke mindre elskvrdigt, om ikke slet saa gemytligt Menneske - Worsaae, der beder Dem bragt friske venlige Hilsner; har De lst hans Dannevirke?

Men jeg kaldes bort, ned til Bordet, tag til Takke med disse Linier, der blodt skulde sige Dem, at vi ere paa Udkik efter Dem Fredag Morgen

paa rlig Smandsviis, og at vi glde os hjerteligt til at see Dem og skikker forud herved Hilsen og Velkomst! Vil De hilse venligst Frk: Cold, Johannes og hans Kone. Vi tilbragte en behagelig Aften paa Fasangaarden i Torsdags baade den store Fader og lille Kjr-Sn vare vel og tilfredse. Lev vel kjre gode Andersen, tusinde kjrlige Hilsner fra Alle!

Kjrligst og ssterligst fra Deres Henriette Wulff.

[Udskrift

]

Hr H. C. Andersen Ridder af flere Ordner.

Ad: Hr Etatsraad Ingeman i Sore.

fr.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost