Dato: 14. april 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

S T

Hr Kapitain Liutenant Chr:Wulff

i Se-Etaten. Amaliegade.

Kjbenhavn 14 April 1848

Min Kjre, kjre Ven!

Det gaaer jo deiligt, velsignet med vore Sager! vor Herre maa blive paa vor Side og da have vi jo allerede Seiren! vi flge Eder; Enhver i Kjbenhavn er med Tankerne i Hren, paa Skibene, overalt hvor I gaae og lfte os fra Hverdagslivets Smaalighed op i det Dygtige og Store. Folk standse hverandre paa Gaden, Bekjendte og Ubekjendte, der sprges kun "Veed De Noget!" - Vi leve i Eder! Tak for Din Hilsen, Tak fordi Du husker paa mig under den store Kanon-Musik! i Dag kan jeg ikke skrive Brev til Dig, jeg har et langt Brev til Engeland, om vor Begeistring om det Danske Folk, det maa afsted, Din Sster lser det, medens jeg skriver dette! Hils de af mine Venner Du seer, og gjr mig lykkelig med et lille Brev, da faaer Du et stort! og nu Lev vel og Hurra for Kongen, Dig og Kammeraterne

Din

trofaste broderlige

H C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm