Dato: 5. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 Februar 1848

Kjre Ven!

Her er en Afskrift af de fem ny Eventyr, jeg siger fem, men det er da sex, det sjette er blevet til medens Afskriveren havde de frste under Pennen; jeg sender Dem det sjette, givet med min egen Klo. Vil De nu lade dem flge saaledes:

Det gamle Huus.

Hrren.

Vanddraaben.

Den lykkelige Familie,

En Moder.

Flipperne.

herefter mener jeg kan flge

Liden Kirsten

Nkken etc. etc.

jeg veed ikke om Bertel Thorvaldsen skal med, lad kun vre er det ikke srdeles ndvendig.

Vil De sende medflgende Brev til Fru Decken i Dresden, men fr det sendes, st da Segl for; hun skrev mig til at i Dresden gik det Rygte at jeg for ieblikket var i Leipzig og levede ganske skjult og stille for at arbeide, derfor havde hun sendt Dem det Brev til mig, De var saa god at lade mig faae.

Fra Weimar fik jeg igaar et smukt Beviis paa det storhertugelige Huses Naade for mig, den regjerende Storhertug sendte mig den weimarske Huusorden, frste Classe.

Frken Bremer skriver mig til fra Stockholm at hun har fuldendt en ny Roman, som kommer snart, den svenske Tittel er: "Syskon Lif". - Hun er meget glad ved Ahasverus, men udtaler sig dog meest levende om Eventyrene, om hvilke hun siger "De st ensamme i verlden! och nr allt annat synes mig matt och trubbigt och smaklost och ledsamt d gr jag til era sagor til "Nattergalen" "Grantret" etc. etc. och blir uppfriskad och glad igjen!" - De seer saaledes kjre Ven, at jeg har megen Glde og Erkjendelse udefra. - Jeg skjnner inderligt derpaa. I Engeland ere de nye Eventyr srdeles vel optagne og jeg seer "gaaet af som varmt Brd!"

Her sender jeg Dem en "Ahasverus" [Brev] giv den venlig Plads i mellem Deres Bger, bring Deres Kone og Svigerforldre min venlige Hilsen og siig mig naar De hre noget derom, om Boner, om den fattige Maler i Schwaben og om van der Vliet i Haag har faaet mine Skrifter, fra disse tre veed jeg slet intet. Naar kommer nu de illustrerede Eventyr. Naar bliver det istand med Reitzel, det er lnterresse for mine smaa danske Venner der her driver mig til at plage Dem.

Hvad nu disse 6 nye Eventyr angaae da maatte de ikke komme ud i Tydskland fr til Fastelavn.

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus