Dato: 20. december 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 129. Fra Henriette Wulff.

[20. 12.1847].

I dette jeblik da jeg kom hjem, er det kun 10 Minutter siden De var her, kjre Andersen, jeg blev ret bedrvet ved ikke at have vret hjemme da jeg egentlig trngte til at tale lidt med Dem og blive i godt venligt Humeur, som jeg var kommet lidt ud af, ved af Vanvare at falde ned i et Kaffeselskab, som De nylig havde forladt, You understand - - -.

Der talede de meget om Deres Modfaldenhed, og at De ikke var vel, derfor lngtes jeg nu dobbelt efter at have talt med Dem. A friendly face, Deres, vilde just have gjordt mig saa godt i Dag, som altid kan jeg da troe, og derfor skynder jeg mig at sige Dem at jeg lnges efter Dem, for at De i Morgen if you please vilde trste mig for det jeg tabte i Dag. Sster Ida vil det jo ogsaa gjre saa ondt, naar hun nu om lidt kommer hjem. - Kom her lidt i Morgen Formiddag, dersom De kan. Nu stter jeg mig lidt til [at] lse i Ahasverus; - hvor jeg slaaer op trffer jeg jo dejlige Steder, og glder mig dobbelt over dem, da de ere udsprungne: from the heart of my dear brother! See saa, nu er jeg allere[de] bedre og lettere i Sindet, ved at have henvendt mine Tanker paa noget delt og Fortreffeligt.

Tak Andersen, fordi De er som De er!

En Draabe i Havet maa jo nok sige Dem det, da De dog Selv har kaldt den

Deres ssterlige Jette.

Mandag Kl. 3.

Sster Ida beder mig aabne dette for at sprge Dem fra hende, om De ikke vilde glde hende og alle ved at spise her paa Onsdag; da De Tirsdag er hos rsteds, troede hun at De maaske kunde disponere over Deres Onsdag. - Vi skal Alle kjle ret hjerteligen for Dem!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost